Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 9 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1914, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 27. Munchmuseet
Notat. Datert 1914
«Det var i lighuset»
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 230. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1914
«»
MM N 257. Munchmuseet
Notat. Datert 1914
« …  Er det ‹sømmeli› at et lands Norges stab gesandt i Berlin på en så opsigtsvækkende måte gjentagende benytter sin stilling til at modarbeide en del { … }den storartede måte Tyskland møter min kunst – mottar og støtter min kunst og støtter de stadi stigende interesser for mine billeder og den stadi voxende fremgang den gjør i Tyskland»
MM T 2782. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1914–1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 6. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 24.5.1914
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]