Hornemann

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2760, bl. 23r
MM T 2760, bl. 23v
MM T 2760, bl. 24r
MM T 2760, bl. 25r
MM T 2760, bl. 25v
MM T 2760, bl. 25v
MM T 2760, bl. 26r
MM T 2771, bl. 9r
MM T 2771, bl. 9r