Munchmuseet, MM T 2771

MM T 2771, Munchmuseet. Datert 1890–1891. Skissebok.

No-MM_T2771-00-R
No-MM_T2771-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 2v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 3v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 4v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 5v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 6v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 7v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 8v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 9v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 15v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 16v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 17v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 18v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 19v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 20v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 21v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 22v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 23v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 24v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 25v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 26v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 29v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 30v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 31v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 33v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 34v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 36v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 37v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 38r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 38v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 40r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 40v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 41v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 42r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 42v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 45r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 45v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 46r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 46v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 47r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 49r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 49v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 50r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 50v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 51r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 51v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 52r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 52v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 53r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 53v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 54r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 54v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2771 bl. 55r
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring