Duborg

Litterær figur, antakelig mannen til frk. Duborg.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 496, s. 21