Professor K

Antakelig identisk med Christian Krohg, professor fra 1909 ved det nyopprettede Statens Kunstakademi. Krohg var ikke med i juryen, men i den offentlige debatt tok han sterkt til orde både mot Holger Sinding-Larsens aula-arkitektur og Munchs konkurranseutkast. For behandling av konkurransen, juryens sammensetning og kritikere av Munchs bidrag, se Gunnar Sørensens artikkel i Munchs laboratorium : veien til Aulaen, Oslo : Munch-museet, 2011.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 317, bl. 2r
MM N 317, bl. 3r
MM N 317, bl. 6r
MM N 317, bl. 9r