den akademiske Badesal

Holger Sinding-Larsens aula-arkitektur ble av kritikere sammenlignet med en badehall. Her spiller Munch på studiet som et akademisk bad i nysgjerrighet og kunnskap, lik barnets utforskende lek på stranden i Alma Mater. Se også Gunnar Sørensens artikkel i Munchs laboratorium : veien til Aulaen, Oslo : Munch-museet, 2011.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 317, bl. 5v
 

Les mer