Den unge løitnant

Munch mener sannsynligvis P. Marcussen, jf. om skytebane i MM N 1728.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 1729, bl. 1v