Frøken Berg

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2771, bl. 40r
MM T 2771, bl. 41r
MM T 2771, bl. 41r
MM T 2771, bl. 41v