‹peluli gerauldel›

Det er berømte franske halspastiller Munch tar her; Géraudel-halspastiller. De ble solgt også utenfor Frankrike. Reklamekampanjene var vellykkede takket være dyktige illustratører. Plakatene og reproduksjoner av dem selges den dag i dag.

Pastilles Géraudel. Publisert som vedlegg til Le Courier Français, 19. januar
                    1896. Plakaten ble laget av Jules Chéret.

Pastilles Géraudel. Publisert som vedlegg til Le Courier Français, 19. januar 1896. Plakaten ble laget av Jules Chéret.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2760, bl. 22r