Kong Midas

Tittel på et skuespill fra 1890, skrevet av Gunnar Heiberg.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1222, s. 2