Evig eies kun det tapte

Sitat fra Brand (1866) av Henrik Ibsen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 339, s. 1