Peer Gynt

Skuespill av Henrik Ibsen. Skrevet i 1867, første gang oppført i 1876.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 351, s. 1