I Drømmen er der Snarer lagt

Sitat fra Brand av Henrik Ibsen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 351, s. 1