midt mellem himmel og afgrund drømmen

Sitat fra diktet Stormsvalen av Henrik Ibsen. Publisert i samlingen Digte i 1871.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 351, s. 1