Jeg Intet huske vil; men Alt erindre.

Sitat fra skuespillet Kjærlighedens Komedie av Henrik Ibsen. Publisert i 1862.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 351, s. 1