Frøken Lützow, Lytzow

Antakelig litterær figur. Opptrer som venninnen til fru Heiberg.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 496, s. 3
MM N 496, s. 4
MM N 496, s. 6
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 3
MM N 583, s. 3
MM N 583, s. 4
MM N 584, s. 4
MM N 584, s. 4
MM N 584, s. 4
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 4
MM N 587, bl. 3v
MM N 587, bl. 3v
MM N 587, bl. 3v
MM N 587, bl. 2v