Gudmund Stallare

Litterær figur basert på Christian Gierløff. Bjørn Stallare var Olavs hirdfører på Stiklestad.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2859, bl. 2r