kamarlija (kamarilla)

På spansk betyr camarilla 'lite værelse, kabinett'; brukt om en liten klikk, krets som øver en hemmelig, uansvarlig innflytelse.

Kilde

  • Norsk riksmålsordbok

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2077, bl. 8r
MM N 2082, bl. 1r
MM N 2082, bl. 1r
MM N 2082, bl. 1r
MM N 2082, bl. 1v
MM N 2082, bl. 1v
MM N 2084, bl. 1r
MM N 2091, bl. 1v
MM N 2091, bl. 1v
MM N 2093, bl. 1r
MM N 2093, bl. 1r
MM N 1906, s. 4
MM N 2104, bl. 1r
MM N 2104, bl. 1r
MM N 2104, bl. 1r
MM N 2104, bl. 1r
MM N 2104, bl. 1r
MM N 2105, bl. 1v
MM N 2106, bl. 1v
MM N 2106, bl. 1v
MM N 2107, bl. 1r
MM N 2108, bl. 1v
MM N 2109, bl. 1r
MM N 2112, bl. 1r
MM N 2113, bl. 1v
MM N 2114, bl. 1r
MM N 2114, bl. 1v
MM N 2116, bl. 1v
MM N 2119, bl. 1v
MM N 2119, bl. 1v
MM N 2149, bl. 1v
MM N 2149, bl. 1v
MM N 2155, bl. 1r
MM N 2156, bl. 1v
MM N 2157, bl. 1r
MM N 2159, bl. 1v
MM N 2160, bl. 1v
MM N 2196, s. 2
MM N 2961, bl. 2r
MM N 2961, bl. 2r
MM N 2962, bl. 1v
MM N 2962, bl. 1v
MM N 2965, bl. 1r
MM N 3027, bl. 1r
MM T 2759, bl. 5r