Munchmuseet, MM T 2759

MM T 2759, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

No-MM_T2759-00-R
No-MM_T2759-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 4v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 9v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 10v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 15v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 16v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 17v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 25v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 34v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 38r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 39v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 40r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 42r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 43r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 44r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 45r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 46r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 48r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 49r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 50r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 51r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 53r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 54r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 55r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 56r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 57r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 58r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 59r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 60r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 61r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 62r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 63r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 83r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 84r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 85v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 86r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 86v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 87r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 87v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 88r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 90v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 92v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 93r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2759 bl. 94v
No-MM_T2759-98-Vi
No-MM_T2759-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring