Aasgaardstrand kommunale Elektricitetsverk

Offentlig etat. Energiverk, strømleverandør.. Åsgårdstrand, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Aasgaardstrand kommunale Elektricitetsverk til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5366.   Brev. Datert 20.08.1934 . «Som svar på Deres Ærede av 27/7. d å med opsigelse av elektrisk strøm til Deres hus her, skal herved meddeles at opsigelsen gjøres gjeldende fra 1/10. 1934»