Christiania Tivoli

Underholdningsstrøk. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Christiania Tivoli til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1395.   Brev. Datert 08.07.1897 . «Undertegnede Edv. Munch som Leier og Dir. B.H. Jacobsen som Udleier har idag indgaaet følgende» 

Christiania Tivoli er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 3706.   Brev fra Edvard Munch til Necoline Smedsrud. Datert 7.5.1914 . Se s. 2
«Edvard Munch gir sig den ære at indbyde fru Smedsrud til min utstilling i Tivolis festivitetslokale lørdag den 9de mai 1914 kl. 12.»
, .    av Edvard Munch.
«Edvard Munch gir sig den ære at indbyde fru Smedsrud til min utstilling i Tivolis festivitetslokale lørdag den 9de mai 1914 kl. 12.»