Grafisk Kunstersamfund

Forbund for danske grafikere opprettet i 1909. Kjøbenhavn, Danmark

Les mer

Brev fra Grafisk Kunstersamfund til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4057.   Brev. Datert 23.11.1909 . «Som Formand for »Grafisk Kunst- nersamfund i Kbh. beder jeg Dem vise os den store Ære og Venlighed ved at deltage i vor første Udstilling som vi foranstalter her i Kbh i December – og eventuelt sende os et Udvalg af Deres Udmærkede Raderinger og original litografier.» 
Munchmuseet, MM K 4058.   Brev. Datert 12.01.1910 . «Paa Grafisk Kunstnersamfunds Udstilling solgtes i dag Deres Farvelitografi i 4 Farver »en syg Pige« Kr 300,00» 
Munchmuseet, MM K 4059.   Brev. Datert 20.02.1910 . «Som Medarrangør af »Grafisk Kunst- nersamfunds Udstilling«, hvis ældre Afdeling jeg havde ordnet, bringer jeg Dem herved en personlig Tak for Deres højst værdifulde Deltagelse i vor Udstilling og tillader mig samtidig at sende Dem, et Par af mig udførte Blade i den nutildags saa sjæld- ne Mezzotinto- eller Sortkunst- Manér, idet jeg beder Dem til gen- gæld at skænke mig Aftryk af Deres hos os udstillede udmær-» 

Grafisk Kunstersamfund er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4057.   Brev fra Hans Nikolaj Hansen, Grafisk Kunstersamfund.
«Som Formand for »Grafisk Kunst- nersamfund i Kbh. beder jeg Dem vise os den store Ære og Venlighed ved at deltage i vor første Udstilling som vi foranstalter her i Kbh i December – og eventuelt sende os et Udvalg af Deres Udmærkede Raderinger og original litografier.»
Munchmuseet, MM K 4058.   Brev fra Alvilda Söeborg, Grafisk Kunstersamfund.
«Paa Grafisk Kunstnersamfunds Udstilling solgtes i dag Deres Farvelitografi i 4 Farver »en syg Pige« Kr 300,00»
Munchmuseet, MM K 4059.   Brev fra Albert Repholtz, Grafisk Kunstersamfund.
«Som Medarrangør af »Grafisk Kunst- nersamfunds Udstilling«, hvis ældre Afdeling jeg havde ordnet, bringer jeg Dem herved en personlig Tak for Deres højst værdifulde Deltagelse i vor Udstilling og tillader mig samtidig at sende Dem, et Par af mig udførte Blade i den nutildags saa sjæld- ne Mezzotinto- eller Sortkunst- Manér, idet jeg beder Dem til gen- gæld at skænke mig Aftryk af Deres hos os udstillede udmær-»