Kristiania Vinterlandbrugsskole

Skole.. Oslo, Norge

Les mer

Kristiania Vinterlandbrugsskole er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM T 2725.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Kristiania ‹Vinter›landbrugs skole»