Kulm Hotel

Hotell. St. Moritz, Sveits

Kulm Hotel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 3351.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hotel Continental. Ikke datert. Se bl. 1r
«»