Kirkestuen Hotel

Hotell. Dovre, Norge

Kirkestuen Hotel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1048.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
« »
Munchmuseet, MM N 2230.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Ikke datert. Se bl. 1r
« »
Munchmuseet, MM N 3496.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1925 . Se bl. 1r
« »