Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab

Rederi. Oslo, Norge (Prinsens gate 1).

Les mer

  • oslobilder.no (http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=nn&cr=countryNO&q=cache:EcNjatQpCr8J:http://www.oslobilder.no/OMU/OB.Z18652?searchstring=%221954%22&index=28&page=1&page_index=28&quantity=96&sort=&site=+Det+S%C3%B8ndenfjelds-Norske+Dampskibsselskab&ct=clnk)

Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4976.   Brev fra Christian Munch.
«Jeg var hele Tiden i Løiten hos de snille Thingstads; der ikke vidste hvad godt de skulde gjøre mig. Jeg maatte ligge hele Thors- dagen hos dem af min slemmeste Hovedpine. Jeg har havt en ikke ringe Forkjølelse, men er Gud- ske Lov nu næsten aldeles brav igjen. I Eftermid- dag reiser jeg til Stange og reiser op igjen om Gud vil paa Thorsdag for at gaa herfra med Dampskibet.»
Munchmuseet, MM N 2351.   Brevutkast fra Edvard Munch til Richard Mengelberg. Ikke datert. Se bl. 1r
«»