Dresdner Neueste Nachrichten

Avis. Dresden, Tyskland

Les mer

  • wikipedia.de (http://de.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Neueste_Nachrichten)

Dresdner Neueste Nachrichten er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 794.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1893 . Se s. 1
«Jeg sender en af kritikkerne hernede – den er skrevet af Wolfgang Kirschbach der Dresdener Nach{ … }richten»