Sachse & Heinzelmann G.m.b.H.

Kunsthandel, bokhandel og kunstantikvariat. Hannover, Tyskland (Georgstrasse 22).

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 304).    Brev. Datert 1909 . « Hrrn Sachse & Heinemann  Kunst und Buchhandlung  Georgstrasse 22  Hannover»

Brev fra Sachse & Heinzelmann G.m.b.H. til Edvard Munch

Det finnes brev fra Sachse & Heinzelmann G.m.b.H. til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.