Åsgårdstrand kommune

Kommune.. Åsgårdstrand, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Åsgårdstrand kommune til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1296.   Brev. Datert 09.02.1939 . «Herved tillater man sig i ærbødighet å tilskrive Dem til underretning om skatten til Aasgaardstrand for 1938/39. Selve kommuneskatten utgjør Kr. 24.60 hvortil kommer vannavgift og eiendomsskatt med Kr. 20– tilsammen Kr. 44.60. Herpå har man under 8/8–f.å. mottatt Kr. 24.60 og det gjenstående blir da Kr. 20– Hvilket herved meddeles.» 

Åsgårdstrand kommune er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 5371.   Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.
«I henhold til Deres anmodning sendte vi den 10.ds. bl.a. Kr.20,– i postremisse til Åsgårdstrand Kommune. Vi har idag fått postremissen i retur fra kommunen, med påtegning om at beløpet antagelig gjeller grunnleie for eiendommen. Denne leie skal antageligvis betales til agronom Arne F.Stuve.»