Norges Post, Postverket, Posten

Posttjeneste, postverk. Norge

Brev fra Norges Post, Postverket, Posten til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5673.   Brev. Datert 27.07.1920 . «Postanvisning. Pengeoverføring.»