Christiania Handelsstands Forening

Forening. Oslo, Norge

Les mer

  • wikipedia.no (http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_Handelsstands_Forening)

Christiania Handelsstands Forening er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 1
«Du har vel ventet på brev;  … ja jeg skulde have svaret før men jeg du kan tro jeg har havt det travelt. Først var det da denne udstillingen som du vel har læst en del om i bladene. Den har da sandelig gjort spektakkel nok men fred er jo heller ikke godt. Jeg for min del har jo al grund til at være tilfreds. Billedet mit, pigen som lægger i ovnen som du ved har gjort kan jeg sige lykke blandt kunstnerne. De syntes alle sam- men udmærket godt om det, Nei det er ikke nu begyn Krohg som er kom- men hjem fandt det aldeles «superbe» «duperende» o.s.v. Ja j …  du vil gjerne høre lidt om udstillingen i sin almindelig- he{ … }d. Efter en del {v}sammenkomster og møder kom der endelig istand i Handels-»