Otto Kaarbø

Otto Johan Kaarbø Født 1884. Dødsår ukjent
Norsk. Sønn av Ole Johan Kaarbø, bror til Harald Kaarbø. Drev ekspeditør- og meglerforretning i Svolvær.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Otto Kaarbø

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 240).    Brev. Datert 28.8.1935.
«Jeg takker for Deres brev. Det glæder mig at det går nokså bra for min slægt deroppe – Jeg sender først næste måned 200 kr extra så det blir 400 kr ialt dennegang –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 241).    Brev. Datert 28.4.1936.
«Jeg takker Dem for Deres venlige brev og for Deres omhu { … }for Andrea – Ligeledes ber jeg Dem, når det passer, at hilse Andrea venlig fra mig – Hun vet jeg står i meget og har  …  besvær med breve – Jeg bor nu i Hvidsten og det bringer mig mer aflastning for uro»