Edvarda Halkier

Edvarda Sofie Munch Halkier Fødsels- og dødsår ukjent
. For øvrig uidentifisert.

Edvarda Halkier er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2v
«P.A. Munch var sønnen – Maleren Kaptain Munch hans fætter var der med sine 4 skjønne døtre – (Fru Thaulow Fru Heiberg, Fru Rosenberg, Fru Halkier)»