Håkon 4 Håkonsson

(1204–1263)
Norsk konge.

Les mer

Håkon 4 Håkonsson er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 724.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 6.7.1879. Se s. 3
«nærmede sig tolv, var det fuldstændig lyst, næsten som om dagen. På den anden side af tyrifjorden kunde vi se Norafjeld med s{ … }ne- striber på toppen. Vi har også gjort visit hos presten i Hole. Det er en egte hyggelig, gammeldags præstegård, med og præstefolkene iligemåde. Kirkens ene Halvdel er bygget på Haakon Haakonsøns Tid, og udenfor døren ligger der en forunderlig sten med indskriptioner og udhugne billeder. I { … }formiddag gik jeg en ual- mindelig en morsom tur på lykke og fromme. I en bue gik jeg først mod øst derpå mod nord endelig ligetil Norderhov hvor jeg beså kirken og aftegnede kir præstegården og derfra tilbage igjen ad en anden vei mod syd vest. Veien fra Norderhov hid var ualmindelig vakker. Den slynger sig På den ene side gik en brat styrtning ned til {s}Storelven som på et sted danner det bekjendte {j}Juveren{som}der måske er det vakreste sted heroppe. Elven er her umådelig bred og danner flere flade og frodige øer, der netop hæver sig over vandspeilet.»