Eva Kittelsen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Modell for Munch, ca. 1912-13.

Brev fra Eva Kittelsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 405.   Brev. Datert 07.08.19[??]. 
«Har De snart bruk for mig? Jeg vilde saa for- færdelig gjerne ned til Dem før sommeren er helt slut. Her har De min nye adr  Eva Kittilsen Raadhus gaten 28 II Christiania 7/8.»