Ragnar Andersson

Fødsels- og dødsår ukjent
Svensk. Forsker? For øvrig uidentifisert.

Brev fra Ragnar Andersson til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1616.   Brev. Datert 12.06.1936. 
«Undertecknad, som redan någen år är sysselsatt med utarbetandet av en vetenskaplig avhandling om Strindberg efter den stora krisen, tager sig härmed friheten att fråga, huruvida de brev som Strindberg skrev till Eder äro tillgäng- liga för forskningen och om Ni i så-»