Erich Vogeler

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. Redaktør for Berliner Tageblatts føljetonger.

Tilknyttet