Ingvald Christiansen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Ansatt hos Munch. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ingvald Christiansen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3761.    Brevutkast. Datert 28.02.1942.
«Ingvald Christiansen blev ansat hos mig 10–11–1941 og reiser idag 28–2–42»

Ingvald Christiansen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ingvald Christiansen. Datert 28.02.1942. Se s. 1
«Ingvald Christiansen blev ansat hos mig 10–11–1941 og reiser idag 28–2–42»