Bernt Holtsmark

1859-1941
Norsk gårdbruker, landbruksskolebestyrer og politiker (stortingsrepresentant og landbruksminister).

Les mer