Bernt Holtsmark

1859-1941
Norsk gårdbruker, landbruksskolebestyrer og politiker (stortingsrepresentant og landbruksminister).

Les mer

Bernt Holtsmark er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2725.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Statsraad Hlt Holtsmark»