Frøydis Mjølstad

Født 1900. Dødsår ukjent
Norsk. Sto modell for Munch 16 år gammel. Han kalte henne "Dame med blå hatt". Også modell for Christian Krohg. Søster av Oline Mjølstad. Modell sammen med sin søster i akvarellen "Søstre" (i privat eie).

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Frøydis Mjølstad

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 843.    Brev. Datert 10.9.1924. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 844.    Brev. Datert 12.10.1922. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 845.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]