Oline Mjølstad

Født 1896. Dødsår ukjent
Norsk. Sto modell for Munch. Søster av Frøydis Mjølstad. Modell sammen med sin søster i maleriet "Søstre".

Relaterte personer