Søren Gustav Skamarken

(1871–1947)
Norsk brukseier, kunstsamler. Eide setre i Hallingdal og en større malerisamling med norske kunstnere.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Søren Gustav Skamarken

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3297.    Brev. Datert 22.12.1933.
« Tak for hilsen !»

Søren Gustav Skamarken er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 26v
«Alf Bjercke Holmboe Schreiner Alf Mjøen Skamarken»