Alexandra Hertzberg

(1865–1901)
Norsk. Gift med Halfdan Hertzberg.

Relaterte personer

Alexandra Hertzberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 103.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
«{ … }Fru Hertzberg sang en romance – så spilte sat fru Heiberg Kommentar sig til pianoet.»