Brev til Edvard Munch fra ukjente avsendere

Listen inneholder de 74 brevene fra helt uidentifiserte personer samt de 956 brevene fra foreløpig ukjente avsendere i museets register over brev adressert til Edvard Munch. For de førstnevnte mangler vi identifikasjon i det hele tatt, mens vi for de sistnevnte har navn, men foreløpig ikke flere opplysninger.

Alle brevene vil med tiden bli tilgjengelige her i det digitale arkivet.

Uidentifiserte avsendere

MM K 1270. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 11.04.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5234. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 11.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på telegram; maskinskrevet
MM K 5242. Munchmuseet
Brev fra "<Smaamester> i malerklassen paa Akademiet" / Akademiet til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på telegram; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5250. Munchmuseet
Brev fra "akademielevene" / Akademie? til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på telegram; maskinskrevet
MM K 5251. Munchmuseet
Brev fra "studenter"Norges Tekniske Høgskole til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på telegram; maskinskrevet
MM K 1267. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 03.01.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5812. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 12.12.1940. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (grønn)
MM K 1269. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 27.01.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 43. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 16.03.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1340. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 16.03.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; ikke sett på
MM K 5563. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 27.09.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3456. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 22.06.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3463. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 06.12.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1271. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 12.07.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1341. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 12.04.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; ikke sett på
MM K 1342. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 16.08.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; ikke sett på
MM K 1275. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 19.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3462. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1280. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 22.12.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5198. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 09.09.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på telegram; håndskrevet med blyant
MM K 1285. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 12.12.1929. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1284. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 11.12.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1276. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 23.12.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1278. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 30.06.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1286. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 14.01.1923. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3459. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 16.11.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1277. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 03.01.1921. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3457. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert [??].12.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5778. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 03.04.1920. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på konvolutt; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3951. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 26.05.1919. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5305. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 15.02.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blyant (kopiblyant?)
MM K 5506. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 08.08.1918. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: på skjema; håndskrevet med blekk (svart);håndskrevet med blyant
MM K 1283. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 24.01.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med kopiblyant (blå)
MM K 1268. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 05.11.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5770. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 02.06.1916. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: på papir; maskinskrevet
MM K 5824. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 10.09.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5423. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 12.07.1915. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5768. Munchmuseet
Brev fra Kunstinteresserede til Edvard Munch. Datert 26.03.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på telegram; håndskrevet med blyant
MM K 1273. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 27.09.1909. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4069. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 27.12.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5417. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 13.02.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5767. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 14.[??].1909. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på konvolutt; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1272. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 20.10.1902. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5755. Munchmuseet
Brev fra Anonymous til Edvard Munch. Datert 12.08.1902. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1265. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 06.05.1901. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1266. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 25.09.1901. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5753. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 23.10.1898. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på telegram; håndskrevet med blyant
MM K 3455. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 09.01.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1281. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 04.11.1894. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3468. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 11.12.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3458. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 07.12.1893. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1274. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1282. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; maskinskrevet
MM K 1287. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; maskinskrevet
MM K 1288. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blyant
MM K 1289. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; maskinskrevet
MM K 1290. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; maskinskrevet
MM K 1291. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1295. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; maskinskrevet
MM K 1758. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: på postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3464. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3465. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3466. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3467. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3470. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3471. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5160. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blyant. Se også: MM N 351
MM K 5400. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på ; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5499. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5746. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5756. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5762. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 07.04.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5763. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Datert 05.10.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5811. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: på papir; håndskrevet med blekk (svart)

Ukjente avsendere

MM K 1009. Munchmuseet
Brev fra Haakon Schetelig til Edvard Munch. Datert 02.01.1944. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 686. Munchmuseet
Brev fra Johnsen Moss til Edvard Munch. Datert 22.11.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 979. Munchmuseet
Brev fra Odd Walther Solum til Edvard Munch. Datert 28.11.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2206. Munchmuseet
Brev fra Kurt Feldhäusser til Edvard Munch. Datert 29.11.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2207. Munchmuseet
Brev fra Richard Fichte til Edvard Munch. Datert 15.12.1943 [??].[??].1943 12.03.1943 30.03.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon (MM.K.02207-01), maskinskrevet (MM.K.02207-02-MM.K.02207-10)
MM K 2241. Munchmuseet
Brev fra Curt Fridrichson til Edvard Munch. Datert 26.04.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2242. Munchmuseet
Brev fra Curt Fridrichson til Edvard Munch. Datert 27.06.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3918. Munchmuseet
Brev fra Seemann & Co. Kunstverlag, Seemann & Co. Kunstverlag til Edvard Munch. Datert 19.10.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3987. Munchmuseet
Brev fra Richard Sawade til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 4012. Munchmuseet
Brev fra Siegbert Stehman til Edvard Munch. Datert 13.01.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 4031. Munchmuseet
Brev fra Ernst Wolgast, Seminar für Ausserstaatliches Recht und Seegeltung til Edvard Munch. Datert 25.09.1943. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5071. Munchmuseet
Brev fra Edv. Klepdstad til Edvard Munch. Datert 27.04.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5072. Munchmuseet
Brev fra Johan Storm Munch til Edvard Munch. Datert 11.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5192. Munchmuseet
Brev fra Bendik Riis til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5215. Munchmuseet
Brev fra Holbu, Halvdan; Holbu, Kristen; Biørn. Christiane; Jordet, Einar; Lunde, Alf; Mæhle, Einar; Sandberg, Lillehammermalerne til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5229. Munchmuseet
Brev fra (?) Christensen til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5233. Munchmuseet
Brev fra Mattson til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5235. Munchmuseet
Brev fra Oscar Johannessen til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5236. Munchmuseet
Brev fra Schøyen, til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5237. Munchmuseet
Brev fra Nielsen Kildeborg til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5239. Munchmuseet
Brev fra P. A. Ellingsen til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5240. Munchmuseet
Brev fra Johanne Dybwad til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5241. Munchmuseet
Brev fra Hugo Lous Mohr til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5244. Munchmuseet
Brev fra (?) Hildisch til Edvard Munch. Datert 11.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5257. Munchmuseet
Brev fra Georg Ek til Edvard Munch. Datert 11.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5258. Munchmuseet
Brev fra Eiulf Schie til Edvard Munch. Datert 11.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5261. Munchmuseet
Brev fra August Jacobsen til Edvard Munch. Datert 15.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5309. Munchmuseet
Brev fra Reidar Aulie til Edvard Munch. Datert 12.12.1943. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 146. Munchmuseet
Brev fra A. Eek til Edvard Munch. Datert 04.02.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 148. Munchmuseet
Brev fra P. A. Ellingsen til Edvard Munch. Datert 19.12.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 363. Munchmuseet
Brev fra Smitt Ingebretsen til Edvard Munch. Datert 22.07.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 947. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede, M. Skauge til Edvard Munch. Datert 26.01.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: annet; maskinskrevet
MM K 1396. Munchmuseet
Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag til Edvard Munch. Datert 28.08.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1397. Munchmuseet
Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag til Edvard Munch. Datert 13.10.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1863. Munchmuseet
Brev fra Bertel Hintze til Edvard Munch. Datert 30.12.1942. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5245. Munchmuseet
Brev fra Fam Thingstad til Edvard Munch. Datert 12.11.1942. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 975. Munchmuseet
Brev fra M. Skauge til Edvard Munch. Datert 29.12.1941. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1488. Munchmuseet
Brev fra Mogens Andersen til Edvard Munch. Datert 10.12.1941. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5331. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen, M. Olaussen til Edvard Munch. Datert 12.12.1941. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1862. Munchmuseet
Brev fra Bertel Hintze, Helsingin Taidehalli til Edvard Munch. Datert 24.04.1940. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5171. Munchmuseet
Brev fra Josef Terboven til Edvard Munch. Datert 1940–1940. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: visittkort; trykt
MM K 978. Munchmuseet
Brev fra Julius M. Smith til Edvard Munch. Datert 14.12.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon
MM K 1099. Munchmuseet
Brev fra Lars Sunde til Edvard Munch. Datert 26.10.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1496. Munchmuseet
Brev fra P. V. Glob til Edvard Munch. Datert 04.01.1939. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1579. Munchmuseet
Brev fra Kirsten Kjær til Edvard Munch. Datert 31.05.1939. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1588. Munchmuseet
Brev fra Bertel Budtz Müller til Edvard Munch. Datert 15.04.1939. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1629. Munchmuseet
Brev fra H. Forss til Edvard Munch. Datert 05.01.1939. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1655. Munchmuseet
Brev fra Stina Hedberg til Edvard Munch. Datert 05.09.1939. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1666. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Datert 30.12.1939. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1952. Munchmuseet
Brev fra Karl Schröder til Edvard Munch. Datert 12.05.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2502. Munchmuseet
Brev fra Roland Hettner til Edvard Munch. Datert 20.03.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2569. Munchmuseet
Brev fra Alfred Kubin til Edvard Munch. Datert 15.05.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2735. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Datert 15.08.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blyant
MM K 2882. Munchmuseet
Brev fra Albert Manassé til Edvard Munch. Datert 15.05.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4000. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz til Edvard Munch. Datert 15.05.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4001. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz til Edvard Munch. Datert 27.05.1939. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4002. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz til Edvard Munch. Datert 27.05.1939. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: fotografi; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4180. Munchmuseet
Brev fra André de Jarrois, Ministere du Commerce Exposition Internationale New-York 19399 til Edvard Munch. Datert 25.04.1939. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4356. Munchmuseet
Brev fra Florence J. Harriman, The Museum of Modern Art til Edvard Munch. Datert 25.03.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5494. Munchmuseet
Brev fra Pulusen, Zoric til Edvard Munch. Datert 07.01.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5518. Munchmuseet
Brev fra Scheteligs Bokhandel til Edvard Munch. Datert 28.02.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5654. Munchmuseet
Brev fra R. Thorsen, Telegraf- og telefonkassereren til Edvard Munch. Datert 26.01.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon
MM K 5661. Munchmuseet
Brev fra Aker Elektrisitetsverk til Edvard Munch. Datert 16.01.1939. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 1098. Munchmuseet
Brev fra Lars Sunde til Edvard Munch. Datert 10.12.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1316. Munchmuseet
Brev fra Juull Møller, Johan Grundt Tanum til Edvard Munch. Datert 08.10.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1359. Munchmuseet
Brev fra S. Th…sen, Norges Bank til Edvard Munch. Datert 21.02.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1489. Munchmuseet
Brev fra Mogens Andersen til Edvard Munch. Datert 11.12.1938. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1551. Munchmuseet
Brev fra Emil Juel-Fredriksen til Edvard Munch. Datert 12.12.1938. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1610. Munchmuseet
Brev fra Immanuel Tjerne til Edvard Munch. Datert [??].[??].1938. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2052. Munchmuseet
Brev fra Hermann Beenken til Edvard Munch. Datert 12.06.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2106. Munchmuseet
Brev fra R. A. Dietrich til Edvard Munch. Datert 12.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir (MM.K.02106-01), avisutklipp (MM.K.02106-02); kombinasjon (MM.K.02106-01), trykt (MM.K.02106-02)
MM K 2131. Munchmuseet
Brev fra Julie Elias, Ludwig Elias til Edvard Munch. Datert 09.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2488. Munchmuseet
Brev fra Eduard Hempel til Edvard Munch. Datert 20.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2733. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Datert 08.11.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2734. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Datert 12.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2962. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer, Hanna Nagel, Galerie Karl Buchholz til Edvard Munch. Datert 04.04.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: invitasjon;konvolutt; trykt;håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2963. Munchmuseet
Brev fra Erich Nagel til Edvard Munch. Datert 17.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2968. Munchmuseet
Brev fra Andreas Nissen til Edvard Munch. Datert 14.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3418. Munchmuseet
Brev fra Fritz Wimmer til Edvard Munch. Datert 17.11.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3531. Munchmuseet
Brev fra Eugen Spiro, Vorsitzender des "Freien Künstlerbundes 38" til Edvard Munch. Datert 11.12.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3988. Munchmuseet
Brev fra Kurt Scheele til Edvard Munch. Datert 25.01.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 4098. Munchmuseet
Brev fra Nestor Hammarström, E. Olsen's Eftr. Konsthandel til Edvard Munch. Datert 04.11.1938. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4348. Munchmuseet
Brev fra Kais. und königl. Oesterr. Ungar. Generalconsulat für Norwegen Christiania til Edvard Munch. Datert 10.12.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5184. Munchmuseet
Brev fra Olav V Norges Konge til Edvard Munch. Datert 12.12.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5272. Munchmuseet
Brev fra Frank Brangwyn, Jan de Clerk, Internationalis Artium Corporatio til Edvard Munch. Datert [??].[??].1938. Skriftspråk: italiensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5473. Munchmuseet
Brev fra Oslo Mørtelverk til Edvard Munch. Datert 15.04.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5514. Munchmuseet
Brev fra Scheteligs Bokhandel til Edvard Munch. Datert 20.05.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema;konvolutt; maskinskrevet
MM K 5519. Munchmuseet
Brev fra Scheteligs Bokhandel til Edvard Munch. Datert 27.09.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5545. Munchmuseet
Brev fra Electrolux til Edvard Munch. Datert 28.06.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5655. Munchmuseet
Brev fra Oslo Telefon Anlegg til Edvard Munch. Datert [??].11.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: annet; kombinasjon
MM K 5656. Munchmuseet
Brev fra P. Pedersen, Det Norske Telegrafvesen Rikstelefonstasjonen til Edvard Munch. Datert 20.07.1938. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5843. Munchmuseet
Brev fra Seemann & Co. Kunstverlag til Edvard Munch. Datert 25.03.1938. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 684. Munchmuseet
Brev fra Aagot Moe til Edvard Munch. Datert 12.08.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1604. Munchmuseet
Brev fra S. Mylius Stricker til Edvard Munch. Datert 08.03.1937. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1909. Munchmuseet
Brev fra Dorry Kahn-Weyl til Edvard Munch. Datert 05.06.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1910. Munchmuseet
Brev fra R. M. Nijhoff til Edvard Munch. Datert 03.05.1937. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2109. Munchmuseet
Brev fra Kurt Dublon til Edvard Munch. Datert 04.03.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2240. Munchmuseet
Brev fra Curt Fridrichson til Edvard Munch. Datert 22.10.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2443. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach, Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Datert 08.09.1937. Skriftspråk: tysk/svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2732. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Datert 18.06.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2970. Munchmuseet
Brev fra Ernst-Wilhelm Nay til Edvard Munch. Datert 27.06.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2971. Munchmuseet
Brev fra Ernst-Wilhelm Nay til Edvard Munch. Datert 11.08.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2972. Munchmuseet
Brev fra Ernst-Wilhelm Nay til Edvard Munch. Datert 16.09.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3025. Munchmuseet
Brev fra Gertrud Rawinsky til Edvard Munch. Datert 07.06.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3916. Munchmuseet
Brev fra Seemann & Co. Kunstverlag, Seemann & Co. Kunstverlag til Edvard Munch. Datert 16.07.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3917. Munchmuseet
Brev fra Seemann & Co. Kunstverlag, Seemann & Co. Kunstverlag til Edvard Munch. Datert 16.08.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4056. Munchmuseet
Brev fra Alexander Fugl, Tidl. "Samleren" til Edvard Munch. Datert 05.04.1937. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4179. Munchmuseet
Brev fra R. Volland, Ministere de L'Education Nationale Musées Nationaux Musée des Ecoles Etrangères Contemporaines til Edvard Munch. Datert 23.10.1937. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: ikke sett på; ikke sett på
MM K 4344. Munchmuseet
Brev fra A. Kraus, Skandinaviske og Nederlandske Institutt til Edvard Munch. Datert 01.05.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4354. Munchmuseet
Brev fra Carl O. Schniewind, Brooklyn Museums til Edvard Munch. Datert 21.04.1937. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5079. Munchmuseet
Brev fra K. Wilde til Edvard Munch. Datert 03.11.1937. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5496. Munchmuseet
Brev fra Ole O. Fjeld, Ullern Trygdekasse til Edvard Munch. Datert 06.11.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5508. Munchmuseet
Brev fra Oslo Bladavdelingen til Edvard Munch. Datert 01.12.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5542. Munchmuseet
Brev fra Electrolux til Edvard Munch. Datert 11.12.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5554. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen til Edvard Munch. Datert 25.02.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5555. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen til Edvard Munch. Datert 25.02.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5557. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen til Edvard Munch. Datert 27.02.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema;konvolutt; maskinskrevet;tomt
MM K 5559. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen til Edvard Munch. Datert 24.02.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5560. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen til Edvard Munch. Datert 26.02.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5572. Munchmuseet
Brev fra Norske Selskab til Edvard Munch. Datert 01.12.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort;konvolutt; trykt;maskinskrevet
MM K 5624. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 08.04.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5626. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 04.08.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5627. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 19.07.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5628. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 12.07.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5629. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 30.07.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5630. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 31.07.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5631. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 29.07.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5649. Munchmuseet
Brev fra Farris - Fritzoe til Edvard Munch. Datert 17.11.1937. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 781. Munchmuseet
Brev fra Jul Riddervold til Edvard Munch. Datert 24.09.1936. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1585. Munchmuseet
Brev fra Johannes Lehmann til Edvard Munch. Datert 24.08.1936. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1998. Munchmuseet
Brev fra Hermine Kunz-Hutterstrasser til Edvard Munch. Datert 02.03.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2007. Munchmuseet
Brev fra Amiya C. Chakravarty, Oxford University til Edvard Munch. Datert 19.09.1936. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2559. Munchmuseet
Brev fra Chrannen, Wolf; Hoffmann, Klaus; Bargheer; Kunstmann Kluth, Karl til Edvard Munch. Datert 07.02.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blyant og blekk (rød)
MM K 2742. Munchmuseet
Brev fra Fritz Löffler til Edvard Munch. Datert 03.07.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2894. Munchmuseet
Brev fra Ernst Müller-Blendsdorf til Edvard Munch. Datert 21.03.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3392. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Thöny til Edvard Munch. Datert 09.05.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3995. Munchmuseet
Brev fra D. Schneider til Edvard Munch. Datert 03.12.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3996. Munchmuseet
Brev fra D. Schneider til Edvard Munch. Datert 06.12.1936. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4205. Munchmuseet
Brev fra D. F. Slothouwer, Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer Architect til Edvard Munch. Datert 12.08.1936. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4216. Munchmuseet
Brev fra Berg, H. C., Norton, E. Noël, Wendelbo, Per, Det Kgl. Udenriksdepartement, Det Kgl. Norske Legasjon, The London Gallery til Edvard Munch. Datert 17.08.1936. Skriftspråk: norsk;engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5640. Munchmuseet
Brev fra Vinmonopolet til Edvard Munch. Datert 07.08.1936. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med kopiblyant?
MM K 5714. Munchmuseet
Brev fra Etta Klingenberg til Edvard Munch. Datert 08.09.1936. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1211. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Winge, Erling Enger til Edvard Munch. Datert 08.03.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1323. Munchmuseet
Brev fra I. B. Hjort, Ragnarok Uavhengig Månedsskrift Redaksjonen til Edvard Munch. Datert 20.06.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1672. Munchmuseet
Brev fra Uno Lindberg til Edvard Munch. Datert 06.11.1935. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2006. Munchmuseet
Brev fra Amiya C. Chakravarty, Oxford University til Edvard Munch. Datert 01.09.1935. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2099. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel til Edvard Munch. Datert 20.04.1935. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2254. Munchmuseet
Brev fra Maria Göller til Edvard Munch. Datert 09.04.1935. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2510. Munchmuseet
Brev fra Richard Hohly til Edvard Munch. Datert 10.04.1935. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2896. Munchmuseet
Brev fra Adam Münch til Edvard Munch. Datert [??].01.1935. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3994. Munchmuseet
Brev fra Herbert Schmidt til Edvard Munch. Datert 29.09.1935. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4352. Munchmuseet
Brev fra Nirenstein (?), Neue Galerie Otto Nirenstein til Edvard Munch. Datert 26.09.1935. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5788. Munchmuseet
Brev fra Erling Johansen til Edvard Munch. Datert 06.07.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart);maskinskrevet
MM K 5823. Munchmuseet
Brev fra Dørnberger til Edvard Munch. Datert 04.08.1935. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 250. Munchmuseet
Brev fra Dagmar Holbye til Edvard Munch. Datert 18.10.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 871. Munchmuseet
Brev fra Eivind Olsen til Edvard Munch. Datert 12.04.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1210. Munchmuseet
Brev fra Abigael Wilhelms til Edvard Munch. Datert 18.11.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir;annet; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1427. Munchmuseet
Brev fra Rohland, Deutsche Gesandschaft til Edvard Munch. Datert 01.08.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1886. Munchmuseet
Brev fra Yvanhoé Rambosson til Edvard Munch. Datert 02.09.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1914. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Helsztyński til Edvard Munch. Datert 24.09.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1915. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Helsztyński til Edvard Munch. Datert 24.09.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2060. Munchmuseet
Brev fra Adolf Brush til Edvard Munch. Datert 20.01.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2098. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel til Edvard Munch. Datert 09.03.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2121. Munchmuseet
Brev fra Katharina Eichmann til Edvard Munch. Datert 01.11.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2218. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer til Edvard Munch. Datert 28.05.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2251. Munchmuseet
Brev fra Gustav Grobe til Edvard Munch. Datert 22.09.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2477. Munchmuseet
Brev fra Ivo Hauptmann til Edvard Munch. Datert 15.02.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2500. Munchmuseet
Brev fra Jeanne Hettner, Roland Hettner til Edvard Munch. Datert 04.01.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2558. Munchmuseet
Brev fra Bruno Kisch til Edvard Munch. Datert 04.02.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3006. Munchmuseet
Brev fra William Pechnel-Loesche til Edvard Munch. Datert 05.01.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3032. Munchmuseet
Brev fra Hermann Rosenberg til Edvard Munch. Datert 13.01.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4127. Munchmuseet
Brev fra Gösta Olson, Svensk-Franska Konstgalleriet til Edvard Munch. Datert 17.10.1934. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4206. Munchmuseet
Brev fra J. Siedenburg, Frans Buffa en Zonen til Edvard Munch. Datert 29.03.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4342. Munchmuseet
Brev fra V. Rabas, Vytvarny Odbor Umelecke Besedy Voub til Edvard Munch. Datert 26.06.1934. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5168. Munchmuseet
Brev fra Legation de France en Norvege til Edvard Munch. Datert 17.08.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5267. Munchmuseet
Brev fra Amé-Leroy,?, Légation de France en Norvége til Edvard Munch. Datert 11.09.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5268. Munchmuseet
Brev fra Amé-Leroy,?, Légation de France en Norvége til Edvard Munch. Datert 16.10.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5269. Munchmuseet
Brev fra Légation de France en Norvége til Edvard Munch. Datert 20.10.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5270. Munchmuseet
Brev fra Amé-Leroy,?, Légation de France en Norvége til Edvard Munch. Datert 06.09.1934. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5271. Munchmuseet
Brev fra Johan Georg Rader, Det Kgl. Udenriksdepartement til Edvard Munch. Datert 05.09.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5297. Munchmuseet
Brev fra John Jakobsen til Edvard Munch. Datert 26.07.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5299. Munchmuseet
Brev fra John Jakobsen til Edvard Munch. Datert 26.07.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5561. Munchmuseet
Brev fra A. G. Johansen, A. G. Johansen (Drøbaks Kul- & Vedoplag) til Edvard Munch. Datert 16.01.1934. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 690. Munchmuseet
Brev fra Titus Vibe Müller til Edvard Munch. Datert 14.06.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1456. Munchmuseet
Brev fra Th. Sørensen, M. Nielssen, Norsk Arbeidsorganisasjon til Edvard Munch. Datert 31.08.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1487. Munchmuseet
Brev fra Mogens Andersen til Edvard Munch. Datert 10.12.1933. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1645. Munchmuseet
Brev fra F. Hatz til Edvard Munch. Datert 01.11.1933. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1674. Munchmuseet
Brev fra Markström til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1903. Munchmuseet
Brev fra Eggert Gudmundsson til Edvard Munch. Datert 28.02.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1951. Munchmuseet
Brev fra L. Righini til Edvard Munch. Datert 10.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1953. Munchmuseet
Brev fra Hans Wahl til Edvard Munch. Datert 22.10.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2102. Munchmuseet
Brev fra Gerhard Delwanz til Edvard Munch. Datert 06.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2108. Munchmuseet
Brev fra Christof Drexel til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2120. Munchmuseet
Brev fra Gottfried Rudolph Eibenstock til Edvard Munch. Datert 14.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2217. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer til Edvard Munch. Datert 18.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2450. Munchmuseet
Brev fra Ernst Handschuch til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2451. Munchmuseet
Brev fra Adolf Handzel til Edvard Munch. Datert 15.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2487. Munchmuseet
Brev fra Eduard Hempel til Edvard Munch. Datert 09.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2557. Munchmuseet
Brev fra Ingo Kaul til Edvard Munch. Datert 19.06.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3005. Munchmuseet
Brev fra M. Pechstein til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3394. Munchmuseet
Brev fra Franz Umflaut-Hähne til Edvard Munch. Datert 29.10.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3416. Munchmuseet
Brev fra Wenzel til Edvard Munch. Datert 30.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4067. Munchmuseet
Brev fra Ulf Spiro, Samleren Kunsttidsskrift-Forlag til Edvard Munch. Datert 03.01.1933. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4230. Munchmuseet
Brev fra Max Huggler, Kunsthalle Bern til Edvard Munch. Datert 01.09.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4343. Munchmuseet
Brev fra M. Svabinsky, Prag Akademie Der Bildenden Künste til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5169. Munchmuseet
Brev fra A. M. Hanche, A. M. Hanches Forlag til Edvard Munch. Datert [??].06.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5188. Munchmuseet
Brev fra Gran Bøgh til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5190. Munchmuseet
Brev fra Kolbe, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Deutscher Künstlerbund til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5203. Munchmuseet
Brev fra Danske Malere i Grønningen til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5210. Munchmuseet
Brev fra Johs Mueller til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5211. Munchmuseet
Brev fra Arnstein Arneberg, Magnus Paulsson til Edvard Munch. Datert 13.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; håndskrevet med blyant (kopiblyant?)
MM K 5213. Munchmuseet
Brev fra Johannes Christian Piene og Agny Piene til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5214. Munchmuseet
Brev fra Frants Meidell til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5217. Munchmuseet
Brev fra Fritz Edler til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5224. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Datert 12.10.1933. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: telegram; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5226. Munchmuseet
Brev fra Eugen Hönig, Reichskammer der Bildenden Künste til Edvard Munch. Datert 11.12.1933. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5253. Munchmuseet
Brev fra Joh. Ludw. Mowinckel, Regjering til Edvard Munch. Datert 12.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5552. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen til Edvard Munch. Datert 07.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema;konvolutt; maskinskrevet
MM K 5773. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 04.12.1933. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 784. Munchmuseet
Brev fra Annie Resenquist til Edvard Munch. Datert 20.08.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: kortbrev; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1663. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Datert 13.02.1932. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1664. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Datert 23.12.1932. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1665. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Datert 31.12.1932. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1692. Munchmuseet
Brev fra C. R. L. Silverstierna til Edvard Munch. Datert 15.09.1932. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1984. Munchmuseet
Brev fra J. Sobotka til Edvard Munch. Datert 19.12.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2123. Munchmuseet
Brev fra Eriksdun til Edvard Munch. Datert 05.01.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2126. Munchmuseet
Brev fra Franz Evers til Edvard Munch. Datert 10.12.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2255. Munchmuseet
Brev fra Edmund Götz til Edvard Munch. Datert 28.07.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2449. Munchmuseet
Brev fra Gustav Hagemann til Edvard Munch. Datert 16.12.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart);håndskrevet med blekk (svart);håndskrevet med blekk (svart);håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2731. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Datert 10.10.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2740. Munchmuseet
Brev fra Friedrich? Lieber til Edvard Munch. Datert 03.02.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3372. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 28.12.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3411. Munchmuseet
Brev fra Arnold Waldschmidt, Die Akademie der Bildenden Künste og die Kunsthochschule (Professor Arnold Waldchmidt) til Edvard Munch. Datert 09.01.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3453. Munchmuseet
Brev fra Louise (Eselsfürth) Zeuner til Edvard Munch. Datert 03.01.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3657. Munchmuseet
Brev fra Max Goldschmidt, Bureau für Zeitungsauschnitte til Edvard Munch. Datert 22.04.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3780. Munchmuseet
Brev fra Alexander Pottgiefer, Freihochschulwesen til Edvard Munch. Datert 11.05.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3901. Munchmuseet
Brev fra "Der Vorstand", Deustcher Kunstlerbund til Edvard Munch. Datert 28.04.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3999. Munchmuseet
Brev fra Georg Schröder til Edvard Munch. Datert 13.12.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4311. Munchmuseet
Brev fra Karl Hügin, Hans Berger, Josef Müller, Joh. V. Tscharner, Hermann Huber, Albert Pfister, Ernst Morgenthaler, Karl Geiser, Hermann Haller, Fritz Pauli, Hans […], Ernst Schiötz til Edvard Munch. Datert 04.10.1932. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5067. Munchmuseet
Brev fra Andrea og Laura [?] til Edvard Munch. Datert 11.12.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5266. Munchmuseet
Brev fra P. M. Röwde, Consulat Général de Hongrie Pour la Norvège til Edvard Munch. Datert 20.02.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5329. Munchmuseet
Brev fra M. Olaussen til Edvard Munch. Datert [??].[??].1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; tomt
MM K 5330. Munchmuseet
Brev fra M. Olaussen til Edvard Munch. Datert [??].[??].1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5530. Munchmuseet
Brev fra Ullern lensmannsbestilling til Edvard Munch. Datert 14.03.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5625. Munchmuseet
Brev fra Ivar Holum, kjøtt, melk og fløtte… Ivar Holum Kolonial til Edvard Munch. Datert 03.08.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5644. Munchmuseet
Brev fra Johs. Faale, Johs. Faale til Edvard Munch. Datert 03.10.1932. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 988. Munchmuseet
Brev fra Ragnvald Støkken, Formidling-Sandefjord til Edvard Munch. Datert 24.01.1931. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1315. Munchmuseet
Brev fra Thomas Olsen, Fred Olsen & Co til Edvard Munch. Datert 27.10.1931. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1673. Munchmuseet
Brev fra Lisa Lundquist til Edvard Munch. Datert 11.01.1931. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1950. Munchmuseet
Brev fra Lucas Lichtenhan til Edvard Munch. Datert 22.10.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1997. Munchmuseet
Brev fra Hermine Kunz-Hutterstrasser til Edvard Munch. Datert [??].12.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: visittkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2456. Munchmuseet
Brev fra Suit Heimbach til Edvard Munch. Datert 27.01.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2553. Munchmuseet
Brev fra Paul Jüsgen til Edvard Munch. Datert 18.05.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2554. Munchmuseet
Brev fra Paul Jüsgen til Edvard Munch. Datert 06.06.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2560. Munchmuseet
Brev fra Karl Kluth til Edvard Munch. Datert 23.02.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2884. Munchmuseet
Brev fra Josef Melnik til Edvard Munch. Datert 11.01.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2886. Munchmuseet
Brev fra Johanna von Mettenheim til Edvard Munch. Datert 13.12.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3410. Munchmuseet
Brev fra Arnold Waldschmidt, Die Akademie der Bildenden Künste og die Kunsthochschule (Professor Arnold Waldchmidt) til Edvard Munch. Datert 21.06.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3420. Munchmuseet
Brev fra Victor Wittkowski til Edvard Munch. Datert 28.05.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3674. Munchmuseet
Brev fra Rechtel (?), Reichskunstwart til Edvard Munch. Datert [??].08.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3904. Munchmuseet
Brev fra Deustche Bildkunst-Hilfe til Edvard Munch. Datert 07.09.1931. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4183. Munchmuseet
Brev fra C. Hesset, Revue Moderne til Edvard Munch. Datert 15.04.1931. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart);håndskrevet med blekk (svart);trykt
MM K 5265. Munchmuseet
Brev fra P. M. Röwde, Consulat Général de Hongrie Pour la Norvège til Edvard Munch. Datert 09.10.1931. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5296. Munchmuseet
Brev fra T. Tellefsen, Asker Rutertransport til Edvard Munch. Datert 05.02.1931. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5337. Munchmuseet
Brev fra Frants Meidell til Edvard Munch. Datert 11.11.1931. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5547. Munchmuseet
Brev fra Christiania Glasmagasin til Edvard Munch. Datert 30.11.1931. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med kopiblyant?
MM K 967. Munchmuseet
Brev fra G. Rikard Schjelderup, Raadhushospitset til Edvard Munch. Datert 01.11.1930. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1662. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe, Dagmar Hellman til Edvard Munch. Datert 14.04.1930. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blyant
MM K 1913. Munchmuseet
Brev fra Michał Asanka-Japołł til Edvard Munch. Datert 14.11.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1990. Munchmuseet
Brev fra Mathilde Newerkla til Edvard Munch. Datert 16.12.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1996. Munchmuseet
Brev fra Hermine Kunz-Hutterstrasser til Edvard Munch. Datert 17.06.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1999. Munchmuseet
Brev fra Albert Leitich til Edvard Munch. Datert 22.11.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2001. Munchmuseet
Brev fra Josef Starrse til Edvard Munch. Datert 12.12.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2214. Munchmuseet
Brev fra Georg Frietssche til Edvard Munch. Datert 23.04.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2216. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer til Edvard Munch. Datert 17.11.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2244. Munchmuseet
Brev fra Rud Gebler til Edvard Munch. Datert 22.11.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2248. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Goebel til Edvard Munch. Datert 24.08.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2250. Munchmuseet
Brev fra Erna Graeger til Edvard Munch. Datert 04.09.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3523. Munchmuseet
Brev fra Ernst Rathenau, Euphorion Verlag til Edvard Munch. Datert 14.01.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3709. Munchmuseet
Brev fra Erich Wiese, Schlesisches Museums Der Bildenden Künste til Edvard Munch. Datert 24.04.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4341. Munchmuseet
Brev fra Armand Grosz, Galerie Europa til Edvard Munch. Datert 18.12.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5066. Munchmuseet
Brev fra Johanne Kinck Munch til Edvard Munch. Datert [??].12.1930. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5200. Munchmuseet
Brev fra Ludwig Thormaehlen, Luthmer, Gemaeldegalerie til Edvard Munch. Datert 12.12.1930. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5336. Munchmuseet
Brev fra Frants Meidell, Agathe Grøtting til Edvard Munch. Datert 04.12.1930. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 785. Munchmuseet
Brev fra Ludolf Ross til Edvard Munch. Datert 20.07.1929. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 2508. Munchmuseet
Brev fra Richard Hohly til Edvard Munch. Datert 03.09.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2509. Munchmuseet
Brev fra Richard Hohly til Edvard Munch. Datert 30.09.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3370. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 09.07.1929. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3371. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 09.08.1929. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3419. Munchmuseet
Brev fra Victor Wittkowski til Edvard Munch. Datert 10.12.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3426. Munchmuseet
Brev fra Carl Wörlein til Edvard Munch. Datert 24.02.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3522. Munchmuseet
Brev fra Ernst Rathenau, Euphorion Verlag til Edvard Munch. Datert 22.02.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3892. Munchmuseet
Brev fra Axel Revold, Arthur Haseloff, Lilli Martins, Schleswig-Holsteinischer Kunstverein til Edvard Munch. Datert 12.06.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blyant
MM K 3893. Munchmuseet
Brev fra Lilli Martins, Schleswig-Holsteinischer Kunstverein til Edvard Munch. Datert 25.07.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3898. Munchmuseet
Brev fra E. Nieffer til Edvard Munch. Datert 13.01.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3960. Munchmuseet
Brev fra Ottenheimer, Das Königl. Norwegische Consulat für Bayern til Edvard Munch. Datert 06.07.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3989. Munchmuseet
Brev fra von Paul Schiller til Edvard Munch. Datert 30.07.1929. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blyant
MM K 5284. Munchmuseet
Brev fra Hans C. Höegtz, Blomsterforretning og Krasnbinderi til Edvard Munch. Datert 31.10.1929. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 962. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Solberg, Fokstuen Høifjellshotell til Edvard Munch. Datert 08.09.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1590. Munchmuseet
Brev fra Carl V. Petersen til Edvard Munch. Datert 23.12.1928. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1643. Munchmuseet
Brev fra F. Hatz til Edvard Munch. Datert 30.07.1928. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1644. Munchmuseet
Brev fra F. Hatz til Edvard Munch. Datert 09.08.1928. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1755. Munchmuseet
Brev fra Harley Perkins til Edvard Munch. Datert 09.09.1928. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1991. Munchmuseet
Brev fra Irma Vujovits til Edvard Munch. Datert 09.07.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2371. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, Rudolf Grossmann, Walter Cohen, Ilsy Cohen til Edvard Munch. Datert 13.09.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2892. Munchmuseet
Brev fra Adrian L. Müller til Edvard Munch. Datert 26.09.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3367. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 31.07.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3368. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 13.09.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3369. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 18.12.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3896. Munchmuseet
Brev fra Herm. Abels, Kunstsalon Hermann Abels til Edvard Munch. Datert 31.01.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3907. Munchmuseet
Brev fra Reclaims Universum Illustrierte Wochenschrift til Edvard Munch. Datert 29.08.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3908. Munchmuseet
Brev fra Reclaims Universum Illustrierte Wochenschrift til Edvard Munch. Datert 28.09.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4214. Munchmuseet
Brev fra Woolgar & Roberts, Printing & Advertising Agency Woolgar & Roberts Press Cutting til Edvard Munch. Datert 25.09.1928. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5077. Munchmuseet
Brev fra Berta Munsch til Edvard Munch. Datert 17.04.1928. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5341. Munchmuseet
Brev fra K. Ruud til Edvard Munch. Datert 12.12.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: telegram; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5414. Munchmuseet
Brev fra Christiania Almindelige Forsikrings-Aktieselskap til Edvard Munch. Datert 28.08.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5733. Munchmuseet
Brev fra Gustav Gerstenberger, Gustav Gernstenberger til Edvard Munch. Datert 28.11.1928. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; maskinskrevet
MM K 5776. Munchmuseet
Brev fra Johan Tr. Rydén til Edvard Munch. Datert [??].01.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5844. Munchmuseet
Brev fra Centralutvalget for Akers upolitiske velgerliste til Edvard Munch. Datert 16.11.1928. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 968. Munchmuseet
Brev fra Otto Schullz til Edvard Munch. Datert 03.06.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1549. Munchmuseet
Brev fra L. Y. Frölund til Edvard Munch. Datert 03.08.1927. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1630. Munchmuseet
Brev fra Lars Fredin til Edvard Munch. Datert 19.03.1927. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1637. Munchmuseet
Brev fra Hj. Gabrielson til Edvard Munch. Datert 18.07.1927. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1916. Munchmuseet
Brev fra Tadeusz Meyerhold til Edvard Munch. Datert 11.07.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2008. Munchmuseet
Brev fra Y. [?] Nagashima til Edvard Munch. Datert 11.07.1927. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2100. Munchmuseet
Brev fra Ruth von Davans til Edvard Munch. Datert 08.01.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2107. Munchmuseet
Brev fra Anna Dodeck til Edvard Munch. Datert 23.02.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2210. Munchmuseet
Brev fra R. Fischer til Edvard Munch. Datert [??].10.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2365. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, Harry Kessler, Zweigert til Edvard Munch. Datert 28.05.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blyant og blekk
MM K 2738. Munchmuseet
Brev fra Hildegard Lengowski til Edvard Munch. Datert 27.05.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2739. Munchmuseet
Brev fra Peer Lhot til Edvard Munch. Datert 24.03.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2741. Munchmuseet
Brev fra Willy Lüttge til Edvard Munch. Datert 25.01.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2881. Munchmuseet
Brev fra M. A. Maier til Edvard Munch. Datert 27.08.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3393. Munchmuseet
Brev fra Hans Tietze til Edvard Munch. Datert 27.03.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3520. Munchmuseet
Brev fra Ernst Rathenau, Euphorion Verlag til Edvard Munch. Datert 28.01.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3521. Munchmuseet
Brev fra Ernst Rathenau, Euphorion Verlag til Edvard Munch. Datert 22.04.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3676. Munchmuseet
Brev fra Stiefbold, Stiefbold & Co. til Edvard Munch. Datert 25.04.1927. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4128. Munchmuseet
Brev fra Erik Lindberg, G. Gust. Clason, Kongl. Akademien för de Fria Konsterna til Edvard Munch. Datert 19.12.1927. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5314. Munchmuseet
Brev fra K. W. Johnsen til Edvard Munch. Datert 13.06.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5442. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Kemigrafiske Anstalt A/S til Edvard Munch. Datert 07.05.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5475. Munchmuseet
Brev fra Lillestrøm Dampsag & Høvleri Utsalg av Bygningsmaterialer til Edvard Munch. Datert 31.10.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5524. Munchmuseet
Brev fra A.P. Foss, A/S A.P. Foss til Edvard Munch. Datert 13.12.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5536. Munchmuseet
Brev fra A.P. Foss, A/S A.P. Foss til Edvard Munch. Datert 02.11.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5539. Munchmuseet
Brev fra bilverksted til Edvard Munch. Datert 26.05.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5543. Munchmuseet
Brev fra [?] Brenna [?], Persienne- og Rullegardinfabriken "NOR" til Edvard Munch. Datert 19.07.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5642. Munchmuseet
Brev fra Vinmonopolet til Edvard Munch. Datert 15.08.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5787. Munchmuseet
Brev fra Hanna Strøm til Edvard Munch. Datert 07.06.1927. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2245. Munchmuseet
Brev fra Baron Geyer til Edvard Munch. Datert 30.11.1926. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2556. Munchmuseet
Brev fra Max Kamm til Edvard Munch. Datert 17.03.1926. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3906. Munchmuseet
Brev fra Weisskopf, Leipziger Verlagsdruckerei: "Das Leben" "Der Die Das" "Die Grose Welt" til Edvard Munch. Datert 08.03.1926. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3950. Munchmuseet
Brev fra Franz Hanfsaengl, Franz Hanfstaengl München Kunst und Verlagsanstalt til Edvard Munch. Datert 06.09.1926. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3957. Munchmuseet
Brev fra VIII. Internationale Kunstausstellung im kgl. Glaspalast zu München 1901 til Edvard Munch. Datert 07.07.1926. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5382. Munchmuseet
Brev fra Chr. Hannevig, W. Holmboe Schderstrøm, Gjertine Olsen til Edvard Munch. Datert 15.08.1926. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5440. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Kemigrafiske Anstalt A/S til Edvard Munch. Datert 28.08.1926. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5461. Munchmuseet
Brev fra Les Agences de La Cie Internationale des Wagons-lits til Edvard Munch. Datert 17.06.1926. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: annet; håndskrevet med blyant
MM K 5484. Munchmuseet
Brev fra Theodor Thoresen, Mel-, Kornvarer Theodor Thoresen Colonial- til Edvard Munch. Datert 15.12.1926. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema;konvolutt; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5498. Munchmuseet
Brev fra Ullern Kredssykekasse til Edvard Munch. Datert 19.01.1926. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med kopiblyant?
MM K 5522. Munchmuseet
Brev fra Svern Pedersen, Grøndahls Flygel- og Pianolager A/S til Edvard Munch. Datert 10.03.1926. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5639. Munchmuseet
Brev fra Vinmonopolet til Edvard Munch. Datert 21.08.1926. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema;konvolutt; maskinskrevet
MM K 5696. Munchmuseet
Brev fra The National City Bank of New York til Edvard Munch. Datert 25.10.1926. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: skjema;skjema;konvolutt; maskinskrevet;tomt;trykt
MM K 5697. Munchmuseet
Brev fra The National City Bank of New York til Edvard Munch. Datert 25.07.1926. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: skjema;skjema;konvolutt;konvolutt; maskinskrevet;trykt;trykt;trykt
MM K 5741. Munchmuseet
Brev fra La Revue Moderne til Edvard Munch. Datert 23.08.1926. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1944. Munchmuseet
Brev fra Hans Fehr til Edvard Munch. Datert 10.09.1925. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2890. Munchmuseet
Brev fra Fritz Mosert til Edvard Munch. Datert 05.02.1925. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3424. Munchmuseet
Brev fra August Wülfinghoff til Edvard Munch. Datert 03.07.1925. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3425. Munchmuseet
Brev fra Carl Wörlein til Edvard Munch. Datert 06.12.1925. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4016. Munchmuseet
Brev fra Otto Fischer, Kunstsammlungen Des Württ. Staates til Edvard Munch. Datert 12.04.1925. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4351. Munchmuseet
Brev fra Nirenstein (?), Neue Galerie Otto Nirenstein til Edvard Munch. Datert 10.10.1925. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5641. Munchmuseet
Brev fra Vinmonopolet til Edvard Munch. Datert 26.05.1925. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 1. Munchmuseet
Brev fra Aagot Andersen til Edvard Munch. Datert 1924. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2000. Munchmuseet
Brev fra Werner Leschner til Edvard Munch. Datert 08.03.1924. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2604. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 03.04.1924. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 3007. Munchmuseet
Brev fra Nellja de Perskj, Neelja de Perskj die Internationale Tänzerin til Edvard Munch. Datert 11.01.1924. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3024. Munchmuseet
Brev fra Rave til Edvard Munch. Datert 15.10.1924. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon
MM K 3366. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg til Edvard Munch. Datert 20.08.1924. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5291. Munchmuseet
Brev fra Cass. Svenning til Edvard Munch. Datert 17.01.1924. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5472. Munchmuseet
Brev fra Glommens træsliberi (kykkelsrudanlægget) til Edvard Munch. Datert 02.03.1924. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2054. Munchmuseet
Brev fra Martha Bernstein til Edvard Munch. Datert 29.07.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2551. Munchmuseet
Brev fra Rudolph Janzen til Edvard Munch. Datert 30.01.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2552. Munchmuseet
Brev fra Rudolph Janzen til Edvard Munch. Datert 06.03.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2889. Munchmuseet
Brev fra Fritz Mosert til Edvard Munch. Datert 07.12.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3008. Munchmuseet
Brev fra Wera Perskj til Edvard Munch. Datert 05.12.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3422. Munchmuseet
Brev fra Elsa Wolff til Edvard Munch. Datert 05.01.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3577. Munchmuseet
Brev fra Max Liebermann, Ftz. Amersdorffer, Akademie Der Künste zu Berlin til Edvard Munch. Datert 01.03.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: ikke sett på; ikke sett på
MM K 3587. Munchmuseet
Brev fra Schoenflies, Neue Kunsthandlung til Edvard Munch. Datert 25.01.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3739. Munchmuseet
Brev fra Verlag des Kreises, Kreis Graphischer Künstler und Sammler til Edvard Munch. Datert 20.07.1923. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1583. Munchmuseet
Brev fra Martha Laureng til Edvard Munch. Datert 22.12.1922. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1660. Munchmuseet
Brev fra John Hertz Jönsson, Schreiberhäusle til Edvard Munch. Datert 22.07.1922. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1661. Munchmuseet
Brev fra John Hertz Jönsson, Schreiberhäusle til Edvard Munch. Datert 28.11.1922. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1911. Munchmuseet
Brev fra J. de Vries til Edvard Munch. Datert 05.06.1922. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2209. Munchmuseet
Brev fra Hermann Fischer til Edvard Munch. Datert 25.12.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2337. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, J. E. Wolfensberger til Edvard Munch. Datert 07.07.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3035. Munchmuseet
Brev fra Walther Rathenau, Geither til Edvard Munch. Datert [??].07.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3391. Munchmuseet
Brev fra Erich Trummler til Edvard Munch. Datert 13.07.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3894. Munchmuseet
Brev fra Max Creutz, Kaiser Wilhelm Museum til Edvard Munch. Datert 02.11.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3998. Munchmuseet
Brev fra Georg Schröder til Edvard Munch. Datert 21.04.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4227. Munchmuseet
Brev fra W. Barth, Kunsthalle Basel til Edvard Munch. Datert 15.07.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4346. Munchmuseet
Brev fra Leiter, Vychodoslovenske Museum v. Kosiciach til Edvard Munch. Datert 29.06.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4353. Munchmuseet
Brev fra Otto Nirenstein, Neue Galerie Otto Nirenstein til Edvard Munch. Datert 28.02.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5511. Munchmuseet
Brev fra Forening for Nordisk Samarbaide til Edvard Munch. Datert 23.10.1922. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5672. Munchmuseet
Brev fra Andersens og Bergens Kreditbank A/S til Edvard Munch. Datert 20.06.1922. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5701. Munchmuseet
Brev fra Akall[…], Aurora Aktieselskab til Edvard Munch. Datert 08.05.1922. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5708. Munchmuseet
Brev fra J. M. Bøhm, J.M. Bøhm Spedition & Toldklarering til Edvard Munch. Datert 31.10.1922. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5734. Munchmuseet
Brev fra Herder, Herder & Co. til Edvard Munch. Datert 22.08.1922. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; maskinskrevet
MM K 2058. Munchmuseet
Brev fra Bruno Brehm til Edvard Munch. Datert 18.03.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2246. Munchmuseet
Brev fra H. Gocht til Edvard Munch. Datert 26.04.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2478. Munchmuseet
Brev fra Ivo Hauptmann til Edvard Munch. Datert 03.05.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2887. Munchmuseet
Brev fra Walter von Molo til Edvard Munch. Datert 12.11.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2967. Munchmuseet
Brev fra Toni Nickels til Edvard Munch. Datert 20.08.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3401. Munchmuseet
Brev fra Ernst S. Voretzsch, Otto Engel til Edvard Munch. Datert 12.12.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3666. Munchmuseet
Brev fra Ernst Silten, Kaiser Friedrich-Apotheke til Edvard Munch. Datert 09.06.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3997. Munchmuseet
Brev fra Georg Schröder til Edvard Munch. Datert 17.06.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5658. Munchmuseet
Brev fra M. [?] Ebelk, Vestby Elektricitetsverk til Edvard Munch. Datert 04.02.1921. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5698. Munchmuseet
Brev fra A. Haugerud, Huseby's vels… til Edvard Munch. Datert 07.02.1921. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5717. Munchmuseet
Brev fra Fritz Mosert til Edvard Munch. Datert 16.02.1921. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 379. Munchmuseet
Brev fra Gunhild Jensen til Edvard Munch. Datert 29.03.1920. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blyant
MM K 1318. Munchmuseet
Brev fra Knudsen, Kristiania Rullegardinfabrik til Edvard Munch. Datert 31.08.1920. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; maskinskrevet
MM K 2208. Munchmuseet
Brev fra Hermann Fischer til Edvard Munch. Datert 03.10.1920. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2253. Munchmuseet
Brev fra Maria Grunewald til Edvard Munch. Datert 08.06.1920. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3412. Munchmuseet
Brev fra Georg Warnecke til Edvard Munch. Datert 08.02.1920. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3414. Munchmuseet
Brev fra Isabel Wedell til Edvard Munch. Datert 25.[??].1920. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blyant
MM K 3986. Munchmuseet
Brev fra Emy Angermann Sandmeier til Edvard Munch. Datert 21.05.1920. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5553. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Verktøi, Kjøkkenutstyr Ingwald Nielsen Jernvarer til Edvard Munch. Datert 11.06.1920. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5558. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Verktøi, Kjøkkenutstyr Ingwald Nielsen Jernvarer til Edvard Munch. Datert 02.10.1920. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5574. Munchmuseet
Brev fra Carl Schmidt, Park-Hotel Leipzig til Edvard Munch. Datert 26.06.1920. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 682. Munchmuseet
Brev fra Claire Mjøen til Edvard Munch. Datert 24.03.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon
MM K 1627. Munchmuseet
Brev fra Carl Eldh til Edvard Munch. Datert 15.10.1919. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1757. Munchmuseet
Brev fra R. L. Reiss til Edvard Munch. Datert 16.11.1919. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1917. Munchmuseet
Brev fra Denis Puszet til Edvard Munch. Datert 24.11.1919. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2097. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel til Edvard Munch. Datert 14.02.1919. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2550. Munchmuseet
Brev fra Ulfert Janssen til Edvard Munch. Datert 01.12.1919. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3022. Munchmuseet
Brev fra Hans Ralfs til Edvard Munch. Datert 11.03.1919. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3919. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter, Vereinigung für Neue Kunst til Edvard Munch. Datert 04.09.1919. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4122. Munchmuseet
Brev fra Sigge Bergström, Sveriges Allmäna Konstförening til Edvard Munch. Datert 25.04.1919. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5373. Munchmuseet
Brev fra Holth Hansen, Holth Hansen Murmester til Edvard Munch. Datert 09.01.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet. Se også: MM N 3757
MM K 5490. Munchmuseet
Brev fra F. og H. Strøm, F. & H. Strøm Vaskeri og Strykeri til Edvard Munch. Datert 09.01.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5495. Munchmuseet
Brev fra S. Glad, Tandlæge S. Glad til Edvard Munch. Datert 29.03.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5754. Munchmuseet
Brev fra S. Pridak[…] til Edvard Munch. Datert 31.08.1919. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5775. Munchmuseet
Brev fra H. Kure til Edvard Munch. Datert 20.05.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5803. Munchmuseet
Brev fra Martha Werz-Olsen til Edvard Munch. Datert 14.06.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5804. Munchmuseet
Brev fra Martha Werz-Olsen, Nathalie Gidske til Edvard Munch. Datert 06.04.1919. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1618. Munchmuseet
Brev fra Waldemar Bernhard til Edvard Munch. Datert 08.06.1918. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1619. Munchmuseet
Brev fra Waldemar Bernhard til Edvard Munch. Datert 10.07.1918. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2096. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel til Edvard Munch. Datert 21.12.1918. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2252. Munchmuseet
Brev fra Erich Gruner til Edvard Munch. Datert 12.01.1918. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3448. Munchmuseet
Brev fra Erna Zehden til Edvard Munch. Datert 26.03.1918. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5344. Munchmuseet
Brev fra Jacobsen, Jacobsens Farveudsalg til Edvard Munch. Datert 12.02.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5378. Munchmuseet
Brev fra H. Grønn, H. Grønn Omsætning av eiendomme til Edvard Munch. Datert 02.07.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5399. Munchmuseet
Brev fra William Schmidt, Norges Statsbaner til Edvard Munch. Datert 03.05.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5401. Munchmuseet
Brev fra Holger Fischer, befragtnings & speditionsforretning Holger Fischer Dampskibsexpedition til Edvard Munch. Datert 19.11.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5413. Munchmuseet
Brev fra Høydahl Ohme, Høydahl Ohme's Annonce-Expedition til Edvard Munch. Datert 12.01.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5436. Munchmuseet
Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel til Edvard Munch. Datert 12.01.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3758
MM K 5448. Munchmuseet
Brev fra R. Rode, Aktieselskabet "Cliché" til Edvard Munch. Datert 13.02.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5470. Munchmuseet
Brev fra Kr. Drogseth, Kr. Drogseth A/S til Edvard Munch. Datert 23.01.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5485. Munchmuseet
Brev fra Otto Eriksen, Otto Eriksen Einar Lowe's Eftf. Handelsgartner til Edvard Munch. Datert 03.04.1918. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5509. Munchmuseet
Brev fra J.W. Cappelen til Edvard Munch. Datert 11.03.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5517. Munchmuseet
Brev fra Høydahl Ohme, Høydahl Ohme's Annonce-Expedition til Edvard Munch. Datert 22.04.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5546. Munchmuseet
Brev fra David Andersen, David Andersen Fabrik af Guld- & Sölvarbeider til Edvard Munch. Datert 10.01.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5551. Munchmuseet
Brev fra David Andersen, David Andersen Fabrik af Guld- & Sölvarbeider til Edvard Munch. Datert 14.01.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5564. Munchmuseet
Brev fra Olaf Börh [?], Lillestrøm Dampsag & Høvleri Utsalg av Bygningsmaterialer til Edvard Munch. Datert 31.01.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5757. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Sigurd de Paykull Sturzenbecker til Edvard Munch. Datert 30.07.1918. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: dødsannonse;konvolutt; trykt
MM K 5781. Munchmuseet
Brev fra Ludvig G. Strand til Edvard Munch. Datert 04.04.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5794. Munchmuseet
Brev fra Karl Kaunin Björtomt til Edvard Munch. Datert 20.03.1918. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1584. Munchmuseet
Brev fra Marius Lauritzen til Edvard Munch. Datert 16.11.1917. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1608. Munchmuseet
Brev fra Christian Tetzen-Lund til Edvard Munch. Datert 09.11.1917. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1628. Munchmuseet
Brev fra O. Elgström til Edvard Munch. Datert 08.11.1917. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: kortbrev; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2603. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 19.08.1917. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2897. Munchmuseet
Brev fra W. Möbius til Edvard Munch. Datert 17.10.1917. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3670. Munchmuseet
Brev fra Theodor Tagger, Marsyas Verlag til Edvard Munch. Datert 20.02.1917. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5286. Munchmuseet
Brev fra Frelsesarmeen Kvinders sociale arbeide til Edvard Munch. Datert 21.12.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5342. Munchmuseet
Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel til Edvard Munch. Datert 01.09.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5380. Munchmuseet
Brev fra N. W. Aasen, Villa Holtet Bækkelaget til Edvard Munch. Datert 21.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3756
MM K 5419. Munchmuseet
Brev fra Sveriges Statsbaner til Edvard Munch. Datert 17.03.1917. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: annet; håndskrevet med blyant
MM K 5427. Munchmuseet
Brev fra Christiania Almindelige Forsikrings-Aktieselskap til Edvard Munch. Datert 05.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5438. Munchmuseet
Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel til Edvard Munch. Datert 06.09.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5439. Munchmuseet
Brev fra A. Olsen, Stabil til Edvard Munch. Datert 08.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5444. Munchmuseet
Brev fra [?] Aalsen, Jacobsens Farveudsalg til Edvard Munch. Datert 24.10.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5449. Munchmuseet
Brev fra [?] Didriksen, Didriksen Papirforretning en gros & en detail til Edvard Munch. Datert 03.12.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5478. Munchmuseet
Brev fra Bernt Anker Nielsen, Dyrlæge Bernt Anker Nielsens Klinik til Edvard Munch. Datert 01.04.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5479. Munchmuseet
Brev fra Bernt Anker Nielsen, Dyrlæge Bernt Andker Nielsens Klinik til Edvard Munch. Datert 15.12.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5480. Munchmuseet
Brev fra O. Larsen, Smed O. Larsen til Edvard Munch. Datert 02.07.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5482. Munchmuseet
Brev fra Theodor Thoresen, Mel, Colonialvarer, Kraftfoder, Frø og kunstige Gjødningsstoffe Theodor Thoresen Korn til Edvard Munch. Datert 07.08.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5489. Munchmuseet
Brev fra Theodor Thoresen, Mel-, Kornvarer Theodor Thoresen Colonial- til Edvard Munch. Datert 04.07.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5492. Munchmuseet
Brev fra O. Hallseth, Bisam Huset Niels O. Nielsen Pelsvareforretning til Edvard Munch. Datert 31.01.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5497. Munchmuseet
Brev fra Ullern Kredssykekasse til Edvard Munch. Datert 04.07.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med kopiblyant?
MM K 5534. Munchmuseet
Brev fra S.H. Lundh, S. H. Lundh & Co. A/S til Edvard Munch. Datert 13.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5538. Munchmuseet
Brev fra H. Kirkemo, H. Kirkemo Smedje og Mek. Verksted til Edvard Munch. Datert 04.08.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5565. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Mørtelverk til Edvard Munch. Datert 20.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5632. Munchmuseet
Brev fra K. B. Johannessen, Kraftfoder, Byg, Havre, Ærter, Vikker og Græsfrø K. B. Johannessen Alle Sorter Affaldsmel til Edvard Munch. Datert 30.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5633. Munchmuseet
Brev fra K. B. Johannessen, Kraftfoder, Byg, Havre, Ærter, Vikker og Græsfrø K. B. Johannessen Alle Sorter Affaldsmel til Edvard Munch. Datert 27.06.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5664. Munchmuseet
Brev fra K. Braarud, Chr. Gluud til Edvard Munch. Datert 20.03.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med kopiblyant?
MM K 5678. Munchmuseet
Brev fra Joachim Grieg, Grieg til Edvard Munch. Datert 03.01.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5703. Munchmuseet
Brev fra Jon Haavie, Lilleström Dampsag & Hövleri til Edvard Munch. Datert 18.04.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5705. Munchmuseet
Brev fra Lindorf Biekman, C.N. Kull til Edvard Munch. Datert 15.05.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5737. Munchmuseet
Brev fra Georg Kuss til Edvard Munch. Datert 12.11.1917. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: telegram; håndskrevet med kopiblyant
MM K 5807. Munchmuseet
Brev fra Aimar Pedersen til Edvard Munch. Datert 02.04.1917. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1322. Munchmuseet
Brev fra Riksarkivet til Edvard Munch. Datert 25.10.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1742. Munchmuseet
Brev fra Emil Zoir til Edvard Munch. Datert 12.04.1916. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2602. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 06.01.1916. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3390. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 27.10.1916. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4139. Munchmuseet
Brev fra Richard Bergh, Karl Wåhlin, Nationalmuseum Stockholm til Edvard Munch. Datert 17.01.1916. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4172. Munchmuseet
Brev fra Dumont, L'Aide Aux Élèves Invalides de L'école Nationale Supérieure Des Beaux-arts til Edvard Munch. Datert 11.02.1916. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5080. Munchmuseet
Brev fra Johan Storm Munch til Edvard Munch. Datert 08.10.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: visittkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5381. Munchmuseet
Brev fra H. Toftdahl til Edvard Munch. Datert 01.05.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5424. Munchmuseet
Brev fra Norges Statsbaner til Edvard Munch. Datert 10.05.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: annet; kombinasjon
MM K 5481. Munchmuseet
Brev fra J. Dehli, J. Dehli Garnisonssmed til Edvard Munch. Datert 08.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5487. Munchmuseet
Brev fra E. Havenstrøm, E. Havenstrøm Gartner til Edvard Munch. Datert 10.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5491. Munchmuseet
Brev fra Fossum Brug til Edvard Munch. Datert 17.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5500. Munchmuseet
Brev fra Magasin du Nord til Edvard Munch. Datert 20.05.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med kopiblyant
MM K 5531. Munchmuseet
Brev fra Jernbanen i Norge til Edvard Munch. Datert 06.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; kombinasjon
MM K 5532. Munchmuseet
Brev fra Jernbanen i Norge til Edvard Munch. Datert 03.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5533. Munchmuseet
Brev fra H. Hoxmark, vine, brændevine, punsche & likører H. Hoxmark Colonialvarer til Edvard Munch. Datert 07.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5535. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Visergutkontor til Edvard Munch. Datert 16.05.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; kombinasjon
MM K 5646. Munchmuseet
Brev fra H. Hoxmark, vine, brændevine, punsche & likører H. Hoxmark Colonialvarer til Edvard Munch. Datert 07.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5666. Munchmuseet
Brev fra Rikstelefonen Kristiania Telefonanlæg til Edvard Munch. Datert 26.04.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5668. Munchmuseet
Brev fra O. Kolstad, O. Kolstad til Edvard Munch. Datert 19.06.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5670. Munchmuseet
Brev fra Karl Thorstensen, Styret for Moss Handels & Kontorfunktionærers Forening til Edvard Munch. Datert 29.02.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5725. Munchmuseet
Brev fra Nanna Thaning til Edvard Munch. Datert 30.12.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5784. Munchmuseet
Brev fra Haldis Dyblie til Edvard Munch. Datert 02.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5785. Munchmuseet
Brev fra Jenny Johansen til Edvard Munch. Datert 26.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5789. Munchmuseet
Brev fra Anna I. Loudesen til Edvard Munch. Datert 01.09.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5790. Munchmuseet
Brev fra Aagot Helgesen til Edvard Munch. Datert 31.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5791. Munchmuseet
Brev fra Dagmar Jensen til Edvard Munch. Datert 31.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5792. Munchmuseet
Brev fra Klara Olsen til Edvard Munch. Datert 31.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5793. Munchmuseet
Brev fra Nelly Gulliksen til Edvard Munch. Datert 31.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5799. Munchmuseet
Brev fra Vera Erichsen til Edvard Munch. Datert 17.09.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5805. Munchmuseet
Brev fra Herman Olsson til Edvard Munch. Datert 02.08.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5808. Munchmuseet
Brev fra Frode Bergstrøm til Edvard Munch. Datert 22.02.1916. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 181. Munchmuseet
Brev fra Fr. Grøn til Edvard Munch. Datert 19.10.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 418. Munchmuseet
Brev fra Alf Krohn, Ginni Krohn til Edvard Munch. Datert 07.04.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1524. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein, Aksel Jørgensen til Edvard Munch. Datert 13.03.1915. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1640. Munchmuseet
Brev fra Isaac Grünewald til Edvard Munch. Datert 30.09.1915. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4053. Munchmuseet
Brev fra F.J. Hartmann, Udstillingskomiteens Kontor Charlottenborg til Edvard Munch. Datert 03.01.1915. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4061. Munchmuseet
Brev fra Alfred Bramsen, Hvælvingen til Edvard Munch. Datert 10.11.1915. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4077. Munchmuseet
Brev fra Viggo Brandt, Kunstnernes Efteraarsudstilling til Edvard Munch. Datert 08.09.1915. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4097. Munchmuseet
Brev fra Nestor Hammarström, E. Olsen's Eftr. Konsthandel til Edvard Munch. Datert 27.02.1915. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5310. Munchmuseet
Brev fra Johanna Wang til Edvard Munch. Datert 12.04.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5410. Munchmuseet
Brev fra Olaf I. Aas, Transport og Speditionsforretning Olaf I. Aaas Fortoldnings til Edvard Munch. Datert 20.11.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5412. Munchmuseet
Brev fra Olaf I. Aas, Transport og Speditionsforretning Olaf I. Aaas Fortoldnings til Edvard Munch. Datert 20.11.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5463. Munchmuseet
Brev fra Jens Chr. Olsen til Edvard Munch. Datert 19.08.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5507. Munchmuseet
Brev fra Moss Privatbank til Edvard Munch. Datert 23.11.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5544. Munchmuseet
Brev fra Christian Senstad, Christian Senstad Isenkram- & Utstyrforretning til Edvard Munch. Datert 09.12.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5562. Munchmuseet
Brev fra Thore Thoresen, gibs & cementindustri O. Andersen & Co. Norsk cocolithfabrik til Edvard Munch. Datert 22.11.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir (MM.K.05562-01), konvolutt (MM.K.05562-02); maskinskrevet
MM K 5635. Munchmuseet
Brev fra Brandstrup, Brødr. Brandstrup Slagteri & Pølsefabrik til Edvard Munch. Datert 04.11.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema;konvolutt; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5740. Munchmuseet
Brev fra J. Littauer, J. Littauer Kunst-salon til Edvard Munch. Datert 12.05.1915. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5744. Munchmuseet
Brev fra Arturo Giacelli, Nya Konstgalleriet Internationell Konstsalong til Edvard Munch. Datert 02.07.1915. Skriftspråk: italiensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5774. Munchmuseet
Brev fra Martens til Edvard Munch. Datert 25.01.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5798. Munchmuseet
Brev fra Ada Gustavsen til Edvard Munch. Datert 14.09.1915. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1894. Munchmuseet
Brev fra Josef Singer, Josef Singer Hofverlagsbuchhandlung til Edvard Munch. Datert 07.04.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2090. Munchmuseet
Brev fra Cagelle til Edvard Munch. Datert 18.12.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2110. Munchmuseet
Brev fra v. Margarete Düring til Edvard Munch. Datert 19.07.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2247. Munchmuseet
Brev fra H. Gocht til Edvard Munch. Datert 23.12.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2592. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 14.01.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2593. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 22.01.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2594. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 28.01.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2595. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 14.02.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2596. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 27.02.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2597. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 05.03.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2598. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 13.03.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2599. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 23.03.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2600. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 27.03.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2601. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 15.06.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3343. Munchmuseet
Brev fra Richard Seligsohn til Edvard Munch. Datert 23.01.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3344. Munchmuseet
Brev fra Richard Seligsohn til Edvard Munch. Datert 15.02.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3954. Munchmuseet
Brev fra Galerie Caspari til Edvard Munch. Datert 05.03.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: telegram; håndskrevet med blyant
MM K 3955. Munchmuseet
Brev fra Galerie Caspari til Edvard Munch. Datert 18.01.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: telegram; håndskrevet med blyant
MM K 5411. Munchmuseet
Brev fra [?] Lassen, Koch & Reimers Speditions- og Assuranceforretning til Edvard Munch. Datert 13.02.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5465. Munchmuseet
Brev fra Edvard Munch, De Colis Postal til Edvard Munch. Datert 24.02.1914. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5493. Munchmuseet
Brev fra Adelsten Jensen, Herreartikler, Gutteklæder Adelsten Jensen Herreklæder til Edvard Munch. Datert 30.10.1914. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5634. Munchmuseet
Brev fra Brandstrup, Brødr. Brandstrup Slagteri & Pølsefabrik til Edvard Munch. Datert 30.11.1914. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5700. Munchmuseet
Brev fra Lilly Olsen, Oscar Rønneberg til Edvard Munch. Datert 24.09.1914. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5736. Munchmuseet
Brev fra Carl Götze, Der Säemann Monatsschrift für Jugendbildung und Jugendkunde til Edvard Munch. Datert 18.10.1914. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 437. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Kaurin til Edvard Munch. Datert 25.02.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: kortbrev; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2122. Munchmuseet
Brev fra Carl Einstein til Edvard Munch. Datert 24.01.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2460. Munchmuseet
Brev fra Hermann Hertz til Edvard Munch. Datert 27.02.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2576. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 15.01.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2577. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 02.06.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2578. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 12.02.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2579. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 07.03.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2580. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 09.03.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2581. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 28.05.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2582. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 20.06.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2583. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 09.07.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2584. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 28.08.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2585. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 10.10.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2586. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 26.10.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2587. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 21.10.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2588. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 20.11.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2589. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 12.12.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2590. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 18.12.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2591. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 27.12.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2891. Munchmuseet
Brev fra Dora Mosse til Edvard Munch. Datert 06.02.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3454. Munchmuseet
Brev fra Grete Zimrut til Edvard Munch. Datert 29.04.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3664. Munchmuseet
Brev fra Hans Baluschek, Kommission für die berliner Herbstausstellung 1913 til Edvard Munch. Datert 29.07.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4032. Munchmuseet
Brev fra Sven Strindberg, Aktiebolaget Sven Strindberg Osakeyhtiö til Edvard Munch. Datert 17.06.1913. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4173. Munchmuseet
Brev fra Léon Szemere, L'Ex-Libris Moderne til Edvard Munch. Datert 17.09.1913. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4199. Munchmuseet
Brev fra Tomaso [?], Prima Esposizione Internazionale D'Arte Della "Secessione" til Edvard Munch. Datert 14.01.1913. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet. Se også: MM T 2814
MM K 4208. Munchmuseet
Brev fra Maison Artz, Maison Artz Marchands de Tableaux til Edvard Munch. Datert 27.08.1913. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5300. Munchmuseet
Brev fra O. A. C. Thorsen, O. A. C. Thorsen vin & colonialforretning Lager af direkte importerede vine & cigarer til Edvard Munch. Datert 08.12.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5394. Munchmuseet
Brev fra Tr. Mortensen, Th. Mortensen Speditionsforretning til Edvard Munch. Datert 04.04.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5395. Munchmuseet
Brev fra Tr. Mortensen, Th. Mortensen Speditionsforretning til Edvard Munch. Datert 25.04.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5396. Munchmuseet
Brev fra Tr. Mortensen, Th. Mortensen Speditionsforretning til Edvard Munch. Datert 10.04.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5397. Munchmuseet
Brev fra Tr. Mortensen, Th. Mortensen Speditionsforretning til Edvard Munch. Datert [??].04.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5398. Munchmuseet
Brev fra Jernvägs-Fraktsedel til Edvard Munch. Datert 19.04.1913. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5402. Munchmuseet
Brev fra N. P. Olsen, N. P. Olsen & Søns Dampskibsexpedition til Edvard Munch. Datert 20.05.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5406. Munchmuseet
Brev fra Olaf I. Aas, Transport og Speditionsforretning Olaf I. Aaas Fortoldnings til Edvard Munch. Datert 01.03.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5441. Munchmuseet
Brev fra H. Kleiser, H. Kleiser Kristiania Uhr- & Fournitur-forretning en gros til Edvard Munch. Datert 19.08.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5462. Munchmuseet
Brev fra L'Argus Presse til Edvard Munch. Datert 19.03.1913. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; trykt
MM K 5474. Munchmuseet
Brev fra Skedsmo Dampsag & Høvleri til Edvard Munch. Datert 28.01.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: konvolutt;papir; håndskrevet med blekk (svart);maskinskrevet
MM K 5515. Munchmuseet
Brev fra H. Romstad, Narvesens Kioskkompani Bokhandel og Avissalg ved Jernbanerne til Edvard Munch. Datert 20.05.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5523. Munchmuseet
Brev fra Ole Slorer, Bertel O. Steen's Automobilafdeling til Edvard Munch. Datert 19.03.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5556. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Verktøi, Kjøkkenutstyr Ingwald Nielsen Jernvarer til Edvard Munch. Datert 07.01.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5622. Munchmuseet
Brev fra Søren Kure, Søren Kure A/S Meieri- & Colonialforretning til Edvard Munch. Datert 05.03.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5623. Munchmuseet
Brev fra Søren Kure, Søren Kure A/S Meieri- & Colonialforretning til Edvard Munch. Datert 03.03.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5709. Munchmuseet
Brev fra A. Halvorsen, Auktionsgjæld til Edvard Munch. Datert 28.09.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5848. Munchmuseet
Brev fra Nyttevextforeningen til Edvard Munch. Datert 25.08.1913. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon
MM K 435. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Kaurin, Solveig Kaurin-Nicolaisen til Edvard Munch. Datert 31.12.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1114. Munchmuseet
Brev fra O. A. C. Thorsen til Edvard Munch. Datert 19.03.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1207. Munchmuseet
Brev fra Oskar Warner til Edvard Munch. Datert 24.09.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1208. Munchmuseet
Brev fra Oskar Warner til Edvard Munch. Datert 14.10.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1305. Munchmuseet
Brev fra Kragerø Sparebank til Edvard Munch. Datert 08.02.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1454. Munchmuseet
Brev fra Dorothea Bergh, Nordmanns-forbundet til Edvard Munch. Datert 12.02.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1908. Munchmuseet
Brev fra J. B. de la Faille til Edvard Munch. Datert 25.06.1912. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2571. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 11.05.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2572. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 11.10.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2573. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 04.11.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2574. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 06.12.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2575. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 14.12.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3647. Munchmuseet
Brev fra R. Wagner, Japan-Papiere R. Wagner til Edvard Munch. Datert 20.12.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3899. Munchmuseet
Brev fra W. Klug, Sondebrund Internat. Kunstausstellung 1912 til Edvard Munch. Datert 05.11.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; maskinskrevet
MM K 4181. Munchmuseet
Brev fra Truels Wiel, Consulat Général de Norvège à Paris til Edvard Munch. Datert 31.05.1912. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4207. Munchmuseet
Brev fra Euenloeffen, Kunsthandel Wed. G. Dorens & Zn. til Edvard Munch. Datert 17.04.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4209. Munchmuseet
Brev fra K. L. Ricker, K. L. Ricker Buchhandlung til Edvard Munch. Datert 07.05.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4210. Munchmuseet
Brev fra K. L. Ricker, K. L. Ricker Buchhandlung til Edvard Munch. Datert 06.06.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4211. Munchmuseet
Brev fra K. L. Ricker, K. L. Ricker Buchhandlung til Edvard Munch. Datert 25.06.1912. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4355. Munchmuseet
Brev fra Walther Pack, Brooklyn Museums til Edvard Munch. Datert 25.12.1912. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5193. Munchmuseet
Brev fra Gustaf Elliot til Edvard Munch. Datert 12.12.1912. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: telegram; maskinskrevet
MM K 5368. Munchmuseet
Brev fra H. P. Pettersen, Inkaso og Eiendomsbureau H. P. Pettersen Agentur til Edvard Munch. Datert 27.11.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5407. Munchmuseet
Brev fra Tr. Mortensen, Th. Mortensen Speditionsforretning til Edvard Munch. Datert 24.12.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5418. Munchmuseet
Brev fra Statens Järnvägars Resebyrå til Edvard Munch. Datert 13.03.1912. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: annet; håndskrevet med blyant
MM K 5476. Munchmuseet
Brev fra Lillestrøm Dampsag & Høvleri Utsalg av Bygningsmaterialer til Edvard Munch. Datert 29.08.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5477. Munchmuseet
Brev fra Ole Hansen, J. B. Stang Christiania Dampskibsexpedition & speditionsforretning til Edvard Munch. Datert 31.10.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5483. Munchmuseet
Brev fra C. Evensen, C. Evensen's Gartneri til Edvard Munch. Datert 22.05.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5501. Munchmuseet
Brev fra L.H. Hagen, L.H. Hagen & Co. til Edvard Munch. Datert 26.10.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5549. Munchmuseet
Brev fra Emil Olsen, Emil Olsen & Comp. Glasmagasin Lampe- og Stentøiforretning til Edvard Munch. Datert 27.11.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5651. Munchmuseet
Brev fra H.? Synersen, H. Synersen til Edvard Munch. Datert 16.09.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5669. Munchmuseet
Brev fra S. H. Lundh, S. H. Lundh & Co. A/S Debet til Edvard Munch. Datert 23.03.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5694. Munchmuseet
Brev fra Kreditbanken Kragerö til Edvard Munch. Datert 19.03.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5809. Munchmuseet
Brev fra Reimers, Reimers til Edvard Munch. Datert 12.12.1912. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 147. Munchmuseet
Brev fra Helen Egilsrud til Edvard Munch. Datert 29.08.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 692. Munchmuseet
Brev fra Astrid og Inger Møller til Edvard Munch. Datert 11.06.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1146. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Johannes Kajanus, Eugènie De Ribert til Edvard Munch. Datert 13.03.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1306. Munchmuseet
Brev fra Kragerø Sparebank til Edvard Munch. Datert 21.12.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1319. Munchmuseet
Brev fra Narvesens Kioskkompagni til Edvard Munch. Datert 01.04.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1591. Munchmuseet
Brev fra Albert Repholtz til Edvard Munch. Datert 22.08.1911. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2189. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche, Hans-Herbert Esche, Erdmute Esche, Theodor Koerner, Johanna Koerner, Theo. Koerner, Hildegard Koerner, Fritz E. Esche, Gertrud Esche til Edvard Munch. Datert 08.10.1911. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; trykt
MM K 3905. Munchmuseet
Brev fra Geiser & Gilbert til Edvard Munch. Datert 06.11.1911. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4195. Munchmuseet
Brev fra F. Mommen, F. Mommen til Edvard Munch. Datert 29.06.1911. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4196. Munchmuseet
Brev fra F. Mommen, F. Mommen til Edvard Munch. Datert 29.06.1911. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4197. Munchmuseet
Brev fra F. Mommen, F. Mommen til Edvard Munch. Datert 02.11.1911. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5292. Munchmuseet
Brev fra Thurmann-Nielsen til Edvard Munch. Datert 17.06.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; maskinskrevet
MM K 5429. Munchmuseet
Brev fra Heimdal, Heimdal Annoncebureau A/S til Edvard Munch. Datert 09.05.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5429. Munchmuseet
Brev fra Annonce-Søile-Kontoret til Edvard Munch. Datert 10.05.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5451. Munchmuseet
Brev fra Johannes Björnstad, Johannes Bjørnstads bogtrykkeri til Edvard Munch. Datert 08.04.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5667. Munchmuseet
Brev fra Høydahl Ohme's Annonce-Expedition og Telegram-Bureau til Edvard Munch. Datert 25.04.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet. Se også: MM N 3759
MM K 5806. Munchmuseet
Brev fra Borghild Walstad til Edvard Munch. Datert 03.05.1911. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1143. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Torvald Stang, S. Bech til Edvard Munch. Datert 10.09.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1389. Munchmuseet
Brev fra Helga Reusch, Malerindeforbundet til Edvard Munch. Datert 04.03.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1471. Munchmuseet
Brev fra W. C. Brøgger, Orland, Universitetet (Aula-dekorasjonene) til Edvard Munch. Datert 10.03.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1472. Munchmuseet
Brev fra W. C. Brøgger, Orland, Universitetet (Aula-dekorasjonene) til Edvard Munch. Datert 15.03.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1586. Munchmuseet
Brev fra Charley Lippert til Edvard Munch. Datert 20.06.1910. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: kortbrev; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1744. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert [??].06.1910. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1745. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 08.06.1910. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1746. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 08.06.1910. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1747. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 08.06.1910. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1748. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 08.06.1910. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1749. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 08.06.1910. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1753. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 25.05.1910. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1754. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 14.06.1910. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2898. Munchmuseet
Brev fra Erich von Mendelssohn til Edvard Munch. Datert 02.05.1910. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4033. Munchmuseet
Brev fra J.J. Tikkanen, Edelfelt-utstillingen til Edvard Munch. Datert 04.04.1910. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4058. Munchmuseet
Brev fra Alvilda Söeborg, Grafisk Kunstersamfund til Edvard Munch. Datert 12.01.1910. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4059. Munchmuseet
Brev fra Albert Repholtz, Grafisk Kunstersamfund til Edvard Munch. Datert 20.02.1910. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5302. Munchmuseet
Brev fra Th. Lambrechts, Aschehougs Boghandel til Edvard Munch. Datert 06.12.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5383. Munchmuseet
Brev fra Follo telefonselskab til Edvard Munch. Datert 10.08.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5647. Munchmuseet
Brev fra Hans Andersen, Hans Andersen til Edvard Munch. Datert 23.10.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5671. Munchmuseet
Brev fra Tr. G. Vilanger, T. G. Vilanger til Edvard Munch. Datert 24.08.1910. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 295. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Paul Majovsky til Edvard Munch. Datert 1909–1909. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 691. Munchmuseet
Brev fra A.N. Mürer til Edvard Munch. Datert 19.06.1909. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1008. Munchmuseet
Brev fra Haakon Schetelig, Bergens Museum til Edvard Munch. Datert 28.05.1909. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1300. Munchmuseet
Brev fra Johan Wiberg, Olav Rusti, O. J. Larsen, Sigurd Høst, Bergens Kunstforening til Edvard Munch. Datert 18.04.1909. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1457. Munchmuseet
Brev fra Norsk Argus til Edvard Munch. Datert 13.03.1909. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1490. Munchmuseet
Brev fra Axel Bredsdorff til Edvard Munch. Datert 10.01.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1575. Munchmuseet
Brev fra Anker Kirkeby Höxbro, Betty Kirkeby Höxbro til Edvard Munch. Datert 16.05.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1589. Munchmuseet
Brev fra Lise Olsen til Edvard Munch. Datert 30.10.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1609. Munchmuseet
Brev fra Nanna Thaning til Edvard Munch. Datert 30.12.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1750. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 22.09.1909. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1751. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 22.09.1909. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1752. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé til Edvard Munch. Datert 27.09.1909. Skriftspråk: . Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3001. Munchmuseet
Brev fra Emil Nolde til Edvard Munch. Datert 05.02.1909. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3002. Munchmuseet
Brev fra Emil Nolde til Edvard Munch. Datert 24.01.1909. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4046. Munchmuseet
Brev fra Joakim Frederik Skovgaard, Peter Hansen, G.A. Clement, Den Frie Udstilling til Edvard Munch. Datert 18.02.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4049. Munchmuseet
Brev fra O.H. Andersen, Vognmann til Edvard Munch. Datert 01.01.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4057. Munchmuseet
Brev fra Hans Nikolaj Hansen, Grafisk Kunstersamfund til Edvard Munch. Datert 23.11.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4075. Munchmuseet
Brev fra Jens Lund, Kunstnernes Efteraarsudstilling til Edvard Munch. Datert 30.09.1909. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4328. Munchmuseet
Brev fra J. Heuc, J. Preisler, Kunsterklubben "MANES" til Edvard Munch. Datert 01.02.1909. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4349. Munchmuseet
Brev fra Société Hongroise des Beaux-Arts til Edvard Munch. Datert 12.01.1909. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1580. Munchmuseet
Brev fra Viggo Lachmann til Edvard Munch. Datert 17.08.1908. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4009. Munchmuseet
Brev fra Frau Soost til Edvard Munch. Datert 07.01.1908. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4048. Munchmuseet
Brev fra O.H. Andersen, Vognmann til Edvard Munch. Datert 21.12.1908. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5365. Munchmuseet
Brev fra N. C. Nielsen, N. C. Nielsen Aasgaardstrand til Edvard Munch. Datert 02.11.1908. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5443. Munchmuseet
Brev fra Heinr. Heickendorf Drogen- und Farben-Handlung til Edvard Munch. Datert 31.12.1908. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2447. Munchmuseet
Brev fra Aug. Hasse, Hildburghausen til Edvard Munch. Datert 24.11.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2453. Munchmuseet
Brev fra Julie Hartge til Edvard Munch. Datert 06.01.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2893. Munchmuseet
Brev fra William Müller til Edvard Munch. Datert 01.07.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3386. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 22.02.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3387. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 14.10.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3388. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 14.11.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3389. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 22.11.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4019. Munchmuseet
Brev fra Frau Nielsen til Edvard Munch. Datert 28.12.1907. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 4184. Munchmuseet
Brev fra Gérome Maesse, Les Tendances Nouvelles til Edvard Munch. Datert [??].12.1907. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2446. Munchmuseet
Brev fra Aug. Hasse til Edvard Munch. Datert 01.04.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2564. Munchmuseet
Brev fra Emma Krause, Verein "Volkswohl" til Edvard Munch. Datert 06.04.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2743. Munchmuseet
Brev fra Lüders, W. Brehme, Mosler til Edvard Munch. Datert 28.08.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blyant
MM K 3027. Munchmuseet
Brev fra Elisa Reineck til Edvard Munch. Datert 25.11.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3413. Munchmuseet
Brev fra A. Watzdorff til Edvard Munch. Datert 04.03.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3911. Munchmuseet
Brev fra Erich Willrich, Graphische Ausstellung Des Deutschen Künstlerbundes im Deutschen Buchgewerbemuseum zu Leipzig til Edvard Munch. Datert 29.12.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3531
MM K 3993. Munchmuseet
Brev fra A. Schlicker til Edvard Munch. Datert 16.10.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: visittkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4347. Munchmuseet
Brev fra Peter Arnoldus Petersen, Kais. und königl. Oesterr. Ungar. Generalconsulat für Norwegen Christiania til Edvard Munch. Datert 08.09.1906. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 191. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff, Albreckt Schmitt, Vilhelm Krag, Egil Eide til Edvard Munch. Datert 26.09.1905. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1982. Munchmuseet
Brev fra Milos Marten til Edvard Munch. Datert 10.03.1905. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1983. Munchmuseet
Brev fra K. Svoboda til Edvard Munch. Datert 18.02.1905. Skriftspråk: tysk;tysk/fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2730. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Datert 29.03.1905. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3381. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 14.07.1905. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3382. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 11.08.1905. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3383. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 18.08.1905. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3384. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 19.08.1905. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3385. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 27.11.1905. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 465. Munchmuseet
Brev fra Bokken Lasson, Michael Feofanoff til Edvard Munch. Datert 02.12.1904. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: visittkort; håndskrevet med blyant
MM K 1656. Munchmuseet
Brev fra John Hertz (Jönsson) til Edvard Munch. Datert 20.01.1904. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1657. Munchmuseet
Brev fra John Hertz (Jönsson) til Edvard Munch. Datert 10.03.1904. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1658. Munchmuseet
Brev fra Alice Berend-Hertz, John Hertz (Jönsson) til Edvard Munch. Datert 20.06.1904. Skriftspråk: svensk/tysk. Fysisk beskrivelse: invitasjon; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1864. Munchmuseet
Brev fra Elis Tegengren til Edvard Munch. Datert 08.10.1904. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1880. Munchmuseet
Brev fra Jean Dupoirier til Edvard Munch. Datert 23.05.1904. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3710
MM K 1896. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard, Zimmermman til Edvard Munch. Datert 25.11.1904. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2514. Munchmuseet
Brev fra Hans Müller, Arthur von Holitscher til Edvard Munch. Datert 15.04.1904. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blyant
MM K 3380. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter til Edvard Munch. Datert 13.07.1904. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3658. Munchmuseet
Brev fra August Brenzinger, Friedr. Gottheiners Verlag til Edvard Munch. Datert 19.09.1904. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4026. Munchmuseet
Brev fra F. M[???], portier til Edvard Munch. Datert 19.04.1904. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4027. Munchmuseet
Brev fra F. Feuersteinslicht til Edvard Munch. Datert 25.04.1904. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4168. Munchmuseet
Brev fra Pr. Bonneau, M. Bonneau til Edvard Munch. Datert 04.06.1904. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4182. Munchmuseet
Brev fra G. Rauscher, Camionneur til Edvard Munch. Datert 22.07.1904. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4185. Munchmuseet
Brev fra Rubelon, De Wattripont & Tournier til Edvard Munch. Datert 08.01.1904. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5364. Munchmuseet
Brev fra N. C. Nielsen, N. C. Nielsen Aasgaardstrand til Edvard Munch. Datert 19.12.1904. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1882. Munchmuseet
Brev fra Louis Libaude til Edvard Munch. Datert 20.05.1903. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1892. Munchmuseet
Brev fra Pierre Roy til Edvard Munch. Datert 16.10.1903. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1897. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard, Zimmermman til Edvard Munch. Datert 13.01.1903. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blyant
MM K 2452. Munchmuseet
Brev fra Ernst Hardt til Edvard Munch. Datert 07.12.1903. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3808. Munchmuseet
Brev fra Karl Ernst Osthaus, Museum til Edvard Munch. Datert 20.05.1903. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3902. Munchmuseet
Brev fra Sal. L. Cohn, Sal. L. Cohn Bankgeschäft til Edvard Munch. Datert 20.06.1903. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4175. Munchmuseet
Brev fra Transports Internationaux Michell & Kimbel til Edvard Munch. Datert 14.03.1903. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5363. Munchmuseet
Brev fra N. C. Nielsen, N. C. Nielsen Aasgaardstrand til Edvard Munch. Datert 16.10.1903. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5446. Munchmuseet
Brev fra Mieths-Quittung til Edvard Munch. Datert 19.10.1903. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1324. Munchmuseet
Brev fra Schie (?) (Speditør?) til Edvard Munch. Datert 08.02.1902. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1379. Munchmuseet
Brev fra Georg Strømdal, De norske bildende Kunstneres repræsentative Komité til Edvard Munch. Datert 17.01.1902. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2563. Munchmuseet
Brev fra Else Koppe til Edvard Munch. Datert 14.01.1902. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2570. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 08.03.1902. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3033. Munchmuseet
Brev fra Fritz v. Rumohr til Edvard Munch. Datert 25.01.1902. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3447. Munchmuseet
Brev fra Katharina Zarah til Edvard Munch. Datert 04.01.1902. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3890. Munchmuseet
Brev fra Badischer Kunstverein til Edvard Munch. Datert 21.12.1902. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4198. Munchmuseet
Brev fra Moraly (?), Esposizione Internationale "Bianco e Nero" 1902 til Edvard Munch. Datert 10.07.1902. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5695. Munchmuseet
Brev fra T. Wedset, Overrelssagf. Gabriel Taye til Edvard Munch. Datert 16.10.1902. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 470. Munchmuseet
Brev fra T. Lund til Edvard Munch. Datert 12.04.1901. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2495. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner, K. F. v. Freyhold til Edvard Munch. Datert 09.12.1901. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (violett)
MM K 3956. Munchmuseet
Brev fra Albert Wenk, VIII. Internationale Kunstausstellung im kgl. Glaspalast zu München 1901 til Edvard Munch. Datert 24.05.1901. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; kombinasjon
MM K 1929. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski, Tulla Larsen, Maya Bogt til Edvard Munch. Datert 22.01.1900. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 469. Munchmuseet
Brev fra T. Lund til Edvard Munch. Datert 21.06.1899. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4200. Munchmuseet
Brev fra Dante Rossi, L'Adieu AU XIX.e Siecle Album Universal til Edvard Munch. Datert 15.10.1899. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5764. Munchmuseet
Brev fra A. [?] Pios til Edvard Munch. Datert 30.08.1899. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4164. Munchmuseet
Brev fra Ve. Pingrenon, Aux Beaux-arts til Edvard Munch. Datert 14.06.1898. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5361. Munchmuseet
Brev fra Adolf Hansen til Edvard Munch. Datert 25.08.1898. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4166. Munchmuseet
Brev fra Marie Embry de Teriance, L'Art Cosmopolite til Edvard Munch. Datert 26.03.1897. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1884. Munchmuseet
Brev fra Blanche Moris til Edvard Munch. Datert 16.05.1896. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4162. Munchmuseet
Brev fra J. Brivois, Les Cent Bibliophiles til Edvard Munch. Datert 24.06.1896. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4165. Munchmuseet
Brev fra G. Blazy, G. Blazy Expert en Quincaillerie et Articles de Paris til Edvard Munch. Datert 11.08.1896. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4171. Munchmuseet
Brev fra Georges Bans, La Critique til Edvard Munch. Datert 15.11.1896. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4193. Munchmuseet
Brev fra Andersen?, Andersen? til Edvard Munch. Datert 05.08.1896. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4194. Munchmuseet
Brev fra Andersen?, Andersen? til Edvard Munch. Datert 19.11.1896. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5645. Munchmuseet
Brev fra Boulangerie Patisserie de Port-royal Maison Dupuis Beauvallet Sr. til Edvard Munch. Datert 30.[??].1896. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2566. Munchmuseet
Brev fra Camilla Krohn til Edvard Munch. Datert 11.04.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 3031. Munchmuseet
Brev fra Hermann Rosenberg til Edvard Munch. Datert 27.03.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3557. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk til Edvard Munch. Datert 01.03.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3662. Munchmuseet
Brev fra Adolf Landau, Hugo Mendel til Edvard Munch. Datert 05.04.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3663. Munchmuseet
Brev fra Adolf Landau, Hugo Mendel til Edvard Munch. Datert 26.01.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir;skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3669. Munchmuseet
Brev fra A. Liebmann, Buch u. Steindruckerei Graviransalt til Edvard Munch. Datert 08.08.1895. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1587. Munchmuseet
Brev fra Anna Mohr til Edvard Munch. Datert 23.01.1894. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir;visittkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2211. Munchmuseet
Brev fra Frank til Edvard Munch. Datert 02.04.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2212. Munchmuseet
Brev fra Frank til Edvard Munch. Datert 14.04.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2947. Munchmuseet
Brev fra Thecla Mengelberg til Edvard Munch. Datert 07.04.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2949. Munchmuseet
Brev fra Thecla Mengelberg til Edvard Munch. Datert 28.05.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3023. Munchmuseet
Brev fra Hermann Rasch til Edvard Munch. Datert 04.03.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3026. Munchmuseet
Brev fra Richard Reils til Edvard Munch. Datert 19.03.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blyant
MM K 3341. Munchmuseet
Brev fra Richard Seligsohn til Edvard Munch. Datert 08.02.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3342. Munchmuseet
Brev fra Richard Seligsohn til Edvard Munch. Datert 12.02.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3547. Munchmuseet
Brev fra H. Brav, pensjoner m. v. Hotellet til Edvard Munch. Datert 18.05.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3789. Munchmuseet
Brev fra Rud. Bangel., Kunst-Aussstelung in den Gemälde-salen von Rud. Bangel. til Edvard Munch. Datert 29.01.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3909. Munchmuseet
Brev fra Pietro Del Vecchio, Königliche Hof-Kunst-Handlung Permanente Kunst-Ausstellung til Edvard Munch. Datert 15.03.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4004. Munchmuseet
Brev fra Jenny Schweminski til Edvard Munch. Datert 21.03.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: doble kort; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3727
MM K 4005. Munchmuseet
Brev fra Jenny Schweminski til Edvard Munch. Datert 28.03.1894. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: doble kort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2118. Munchmuseet
Brev fra Eduard Edel til Edvard Munch. Datert 11.05.1893. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2215. Munchmuseet
Brev fra Friedrich Fuchs til Edvard Munch. Datert 21.04.1893. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3555. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk til Edvard Munch. Datert 24.09.1893. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3556. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk til Edvard Munch. Datert 29.02.1893. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3656. Munchmuseet
Brev fra C. Freyer, Literarisches Auskunfts-Bureau til Edvard Munch. Datert 23.07.1893. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5802. Munchmuseet
Brev fra Emil Alb. Palm, Oscar Ekberg til Edvard Munch. Datert 1893–1895. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1258. Munchmuseet
Brev fra H. Zapffe til Edvard Munch. Datert 24.12.1892. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3953. Munchmuseet
Brev fra Ulrich Putze, Kunsthandlung Ulrich Putze (früher Schandri & Co.) til Edvard Munch. Datert 18.10.1892. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4160. Munchmuseet
Brev fra Daniel Danielsson, Daniel Danielsson til Edvard Munch. Datert 28.01.1891. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3. Munchmuseet
Brev fra R. M. Arbo til Edvard Munch. Datert 23.04.1889. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 118. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger, Maria Fredriksen til Edvard Munch. Datert 04.03.1889. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 134. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger, Maria Fredriksen til Edvard Munch. Datert 11.08.1889. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5825. Munchmuseet
Brev fra Karl Myrrold til Edvard Munch. Datert 13.02.1887. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 897. Munchmuseet
Brev fra D. H. (?) Paulsen til Edvard Munch. Datert 25.11.1884. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1406. Munchmuseet
Brev fra S. Berg, E. Blix, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier) til Edvard Munch. Datert 26.09.1884. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 300. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Erna Holmboe til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 436. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Kaurin til Edvard Munch. Datert 14.07.19[??]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 468. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Stang Lund til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 976. Munchmuseet
Brev fra M. Skauge til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1061. Munchmuseet
Brev fra Grete Bartholdy Skavlan til Edvard Munch. Datert 19.11.1[???]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1161. Munchmuseet
Brev fra Ragna Thiis, Tita Thiis til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1354. Munchmuseet
Brev fra Vestby kommune til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1547. Munchmuseet
Brev fra Finn Finsrud til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1597. Munchmuseet
Brev fra Alfhild Sandby til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1626. Munchmuseet
Brev fra Reinhold Edstrand til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1641. Munchmuseet
Brev fra Isaac Grünewald til Edvard Munch. Datert 02.10.[????]. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; trykt
MM K 1659. Munchmuseet
Brev fra John Hertz (Jönsson) til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1667. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1668. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1676. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Pearson til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1691. Munchmuseet
Brev fra John Philip Sandblom til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1703. Munchmuseet
Brev fra Margaretha Tornérhielm til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1756. Munchmuseet
Brev fra Harley Perkins til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 1890. Munchmuseet
Brev fra Baduel, Madame Renaud til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: visittkort; trykt
MM K 1891. Munchmuseet
Brev fra Jean de Roig til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1893. Munchmuseet
Brev fra S. C. de Soissons, Royal Societies Club til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 1918. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Sawicki til Edvard Munch. Datert 03.05.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 1981. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Edler von Lešehrad til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2009. Munchmuseet
Brev fra Kojiro Matsukata til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 2029. Munchmuseet
Brev fra John Mrs. Peart til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: invitasjon; trykt
MM K 2105. Munchmuseet
Brev fra Hans Dèrlick til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant. Se også: MM N 3715
MM K 2125. Munchmuseet
Brev fra Ulrich Ertl til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2243. Munchmuseet
Brev fra Curt Fridrichson til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2395. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, Wendland, Max J. Friedländer, Carl Koch, Jens Thiis til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk/norsk. Fysisk beskrivelse: brevkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2448. Munchmuseet
Brev fra Aug. Hasse til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2457. Munchmuseet
Brev fra Thomas Theodor Heine til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: visittkort; trykt
MM K 2565. Munchmuseet
Brev fra Bruno Krauskopf til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2567. Munchmuseet
Brev fra Arthur Kromrey til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; trykt
MM K 2605. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 27.09.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2606. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2607. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2608. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2609. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2610. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 27.04.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2611. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 27.03.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2612. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2613. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2614. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2615. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2616. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 2617. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2618. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2619. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2620. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2621. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2622. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 17.12.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2623. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch til Edvard Munch. Datert 01.04.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2736. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2737. Munchmuseet
Brev fra Else Lambrecht til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2888. Munchmuseet
Brev fra L. Morawitz til Edvard Munch. Datert 22.03.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 2920. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe, Maus Levin til Edvard Munch. Datert 24.12.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3003. Munchmuseet
Brev fra Grete Parsenow til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3004. Munchmuseet
Brev fra Grete Parsenow til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3395. Munchmuseet
Brev fra Hans-Lothar Vogel til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3415. Munchmuseet
Brev fra Lies Wellmann til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3449. Munchmuseet
Brev fra Hugo Zehder til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3548. Munchmuseet
Brev fra Marie von Lagerström til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; kombinasjon
MM K 3558. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3559. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3649
MM K 3675. Munchmuseet
Brev fra Walther Rotschild, Dr. Walther Rotschild Verlagsbuchhandlung til Edvard Munch. Datert 15.02.192[?]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 3897. Munchmuseet
Brev fra E. Nieffer til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 3959. Munchmuseet
Brev fra Hans Goltz, Neue Kunst Hans Goltz til Edvard Munch. Datert 08.09.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 4003. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4011. Munchmuseet
Brev fra Ottomar Starke til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4013. Munchmuseet
Brev fra Hermann Stricker til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4034. Munchmuseet
Brev fra Finlands riksdag: Suomen Eduskunnan Asettama Valtuuskunta Antellin Kokoelmien Hoitamista Varten til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4066. Munchmuseet
Brev fra Johannes Leben, Nationaltidende Redaktionen til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: dansk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4125. Munchmuseet
Brev fra A. Tallberg, The Studio a Magazine of Fine and Applied Art til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4126. Munchmuseet
Brev fra A. Tallberg, The Studio a Magazine of Fine and Applied Art til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: engelsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4159. Munchmuseet
Brev fra J. Brun, M. Brun til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4163. Munchmuseet
Brev fra Ad. van Bever, liteteraire internationale L'Aube Revue artistique til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4167. Munchmuseet
Brev fra Marie Embry de Teriance, L'Art Cosmopolite til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM T 2801
MM K 4176. Munchmuseet
Brev fra Melet, Maison Melet Restaurant Du Belvedere til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 4203. Munchmuseet
Brev fra G. Amadori, La Biennale Di Venezia til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: korrespondansekort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5073. Munchmuseet
Brev fra Hilda og Hedvig Munck til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5074. Munchmuseet
Brev fra Hilda Munck til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5075. Munchmuseet
Brev fra Hilda Munck til Edvard Munch. Datert 13.12.[????]. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: postkort; kombinasjon
MM K 5076. Munchmuseet
Brev fra Charlotta Wilhelmina Munck til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5078. Munchmuseet
Brev fra Natalie (f. Munch) Møller til Edvard Munch. Datert 23.02.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5172. Munchmuseet
Brev fra Thomas Schlytter til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: visittkort; trykt
MM K 5176. Munchmuseet
Brev fra Johanne Louise Jacobsen til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5288. Munchmuseet
Brev fra Hans Johnsen til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5328. Munchmuseet
Brev fra M. Olaussen til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5335. Munchmuseet
Brev fra Stang Lund til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5384. Munchmuseet
Brev fra Sidney G. Smith til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: visittkort; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5420. Munchmuseet
Brev fra Statens Järnvägars Resebyrå til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: svensk. Fysisk beskrivelse: annet; håndskrevet med blyant
MM K 5421. Munchmuseet
Brev fra Lübeck-Büchener Eisenbahn til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: annet; stemplet
MM K 5435. Munchmuseet
Brev fra Talens & Zoon. S.A. Apeldoorn. Holande til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5437. Munchmuseet
Brev fra J. S. Staedtler, J. S. Staedtler Mars-bleistiftfabrik-Nürnberg til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5455. Munchmuseet
Brev fra Edvard Munch, Norges Statsbaner? til Edvard Munch. Datert 18.05.19[??]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5464. Munchmuseet
Brev fra Heyerdahl [?] til Edvard Munch. Datert 26.07.192[?]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5466. Munchmuseet
Brev fra Chemin de fer D'Orleans til Edvard Munch. Datert 18.02.19[??]. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5467. Munchmuseet
Brev fra Chemin de fer D'Orleans til Edvard Munch. Datert 18.02.19[??]. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5505. Munchmuseet
Brev fra E. Bonneau, "Le Lynx" Ex. Artistic - Correspondence Coupures de Journaux til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5521. Munchmuseet
Brev fra S.H. Lundh, S. H. Lundh & Co. A/S Norges ældste og største Forretning i Landbruksmaskiner og Redskaper til Edvard Munch. Datert 16.06.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5537. Munchmuseet
Brev fra Arvid L'Orance, Blyaccumulator til Edvard Munch. Datert 20.05.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; maskinskrevet
MM K 5548. Munchmuseet
Brev fra Tapetserer & Dekoratør Compagniet Kristiania til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5550. Munchmuseet
Brev fra Christian Senstad, Christian Senstad Isenkram- & Utstyrforretning til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5566. Munchmuseet
Brev fra Johansen til Edvard Munch. Datert 07.06.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5568. Munchmuseet
Brev fra Grand Hotel til Edvard Munch. Datert [??].[??].192[?]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart). Se også: MM N 3760
MM K 5569. Munchmuseet
Brev fra E. Karlson, Grand Hotel Indeh. Fru Maria Olsen til Edvard Munch. Datert [??].[??].191[?]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5650. Munchmuseet
Brev fra Olsen, ukjent til Edvard Munch. Datert 14.06.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5659. Munchmuseet
Brev fra Rigstelefonen til Edvard Munch. Datert 08.12.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5660. Munchmuseet
Brev fra Rigstelefonen til Edvard Munch. Datert 08.12.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5675. Munchmuseet
Brev fra Mathisen & Co. til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5707. Munchmuseet
Brev fra K. Thrud, S[…] Olsen, ukjent til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5710. Munchmuseet
Brev fra Hotel Monopol til Edvard Munch. Datert 23.01.[????]. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blyant
MM K 5742. Munchmuseet
Brev fra de Maurice Waleffe, Paris Midi Grand Journal Quotidien til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: fransk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5758. Munchmuseet
Brev fra Redaktion von Westermanns Monatsheften til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5771. Munchmuseet
Brev fra Otto Veidemann til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: visittkort; trykt
MM K 5772. Munchmuseet
Brev fra J. & A. Eberle til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: tysk. Fysisk beskrivelse: skjema; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5780. Munchmuseet
Brev fra Frida Torgersen til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5782. Munchmuseet
Brev fra Fru Bakkevold til Edvard Munch. Datert 13.06.[????]. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blyant
MM K 5783. Munchmuseet
Brev fra Anna Rutzel til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5786. Munchmuseet
Brev fra Esther Marstrander til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5795. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Mörk til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5796. Munchmuseet
Brev fra H. Narlie, G. J. Fall til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5797. Munchmuseet
Brev fra Ingo Nilsen til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)
MM K 5800. Munchmuseet
Brev fra Nilla Schuwe til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5801. Munchmuseet
Brev fra B. Meyer [?] til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (blå)
MM K 5845. Munchmuseet
Brev fra Hagearbeide til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5846. Munchmuseet
Brev fra S. E. Ramberg A/S aut. Eiendomsmeglerforretning til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; maskinskrevet
MM K 5851. Munchmuseet
Brev fra Hotel Norge […] Patterson til Edvard Munch. Ikke datert. Skriftspråk: norsk. Fysisk beskrivelse: papir; håndskrevet med blekk (svart)