Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 16 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1879, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 282. Munchmuseet
Brev fra Halvard Holmboe. Datert 04.09.1879
«Mange tusinde tak for dine to breve og for portrættet, som jeg syntes var udmærket godt. Du må være så snild at undskylde mig, fordi jeg ikke har skrevet besvaret dit første brev. Du må ikke tro, at det er på grund, af at jeg har glemt Dig. Nei langt derifra! Thi knapt en eneste dag har passeret uden at jeg har tænkt på Dig, og den fornøielige tid da Du og jeg vare sammen på Gardermoen. Jeg blev ganske skamfuld, da jeg imorges tidlig modtog dit brev, og da jeg kom til at tænke, på at det var dit andet, og at jeg endnu ikke havde svaret på dit første, og jeg bestemte mig på at skrive med eet. Ja nu vil jeg fortælle Dig lidt, om hvorledes jeg har levet i Vinter. Det har været ualmindelig»
MM K 4978. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 30.05.1879
«der skal være frosset Is i gaar Nat. Jeg fyrer i baade Morgen og Aften og lider ingen Nød. Jeg har befundet mig bedre til Sinds end jeg havde tænkt – Gud være lovet! Vær endelig for- sigtig! Hils Smaa- pigerne og Andreas, – jeg vilde gjerne høre lidt om hans Examen. Jeg syntes, at den latinske Opgave var svært lang og ikke af de letteste.»
MM K 4979. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 12.06.1879
«NB. Tag med en skorem og Tand … »
MM K 4980. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 16.06.1879
«for Brevene og»
MM K 4981. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 21.06.1879
«skulde være meget varmt og gunstigt – da er den aabne Vogn bedst. Vil Du bede Tante at sende ned til Koren de Pakker, der maatte være komne og ved Laura bede ham at sende dem til mig ureviderede, da jeg har god Tid for mig.»
MM N 724. Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 6.7.1879
« Til  P. Andreas Munch  E.M.»
MM N 729. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 21.6.1879
«Jeg sidder nu helskindet og velbe- holden i vort værelse på sygehuset. Reisen var meget hyggelig, skjønt veiret ig ikke det bedste. I godt reiseselskab var jeg også kom- men: damerne du så var døtre af professor Bjerknes der selv ar var med. Den jeg sad ved siden var af en lensmandssøn { … }fra håland. Du kan tro, det var yndigt opover reisen. Det vakreste på turen, synes jeg, det var, da dram- mensdalen med elven og fjorden åbnede sig for mig efter at være kommen ud af tunnelen, hvor jeg, skjønt togets hurtighed, vist var i fuldstændig mørke to minutter, for ikke at sige mere. Ved Ask station modtog to { … }sy- gekorporaler mig og bar mit tøi til leiren. Over storelven, der falder ud i tyrifjorden, måtte vi»
MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM N 3772. Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 30.6.1879
«Gratulerer!»
MM N 3773. Munchmuseet
Brevutkast til Halvard Stub Holmboe. Datert 1879
«Thank you for your letter. Yesterday sitting in my room I heard two ointments of burns. Consequently there must be a great fire, for else there is not used to do it here in town. I therefore hastened out and having ar- rived to the place of the fire – Balkeløkken, that is one of the {most poor}\poorest/ parts of the town – {an ocean of fire}\was there like/ an ocean of fire before me. Almost all of the houses in Balkeløkken are made of wood and they had become very dry by the sun that now in several days has been ve extraordiarily hot. In consequnc of this the fire spread with {‹exceed›}\incredible/ speed. Within about two hours were {3}{\4/}\5/0–{4}\6/0 houses in fire. The fire began at four o’clock in the afternoon and at seven o’clock all of them were burnt {t}\d/own to the ground. It was wery remark- able to see hvo how cold-blooded the firem{a}\e/n were though the hot around them. The entered»
MM T 119. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
« … »
MM T 2599. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2708. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2807. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2913. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879–1882
«

Mandag den 1ste.    Idag er det bitterlig koldt. Ruderne er fra øverst til ne- derst belagte med is.

»
MM T 2925. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879
«Dagbog for Edvard Munch 1879»