Prospektkort med motiver fra Åsgårdstrand

Flere av prospektkortene Munch sendte venner og støttespillere i kunstverdenen har motiver fra Åsgårdstrand. Fotografiene ligger ofte nær opptil Munchs egne motiver.

. Prospektkort av Kjøsterudgården med påskriften "Aasgaardstrand" (MM N 2240) og Maleriet Rød Villvin (M 503, 1898–1900) Prospektkort med påskriften "Aasgaardstrand. Lindebergs Bad"(MM N 1116) og Maleriet Melankoli (M 33, 1893) . Prospektkort av Kjøsterudgården med påskriften "Aasgaardstrand" (MM N 2240) og Maleriet Rød Villvin (M 503, 1898–1900) Prospektkort med påskriften "Aasgaardstrand. Lindebergs Bad"(MM N 1116) og Maleriet Melankoli (M 33, 1893)

Prospektkort av Kjøsterudgården med påskriften "Aasgaardstrand" (MM N 2240) og Maleriet Rød Villvin (M 503, 1898–1900)

. Prospektkort med påskriften "Aasgaardstrand. Lindebergs Bad"(MM N 1116) og Maleriet Melankoli (M 33, 1893) . Prospektkort med påskriften "Aasgaardstrand. Lindebergs Bad"(MM N 1116) og Maleriet Melankoli (M 33, 1893)

Prospektkort med påskriften "Aasgaardstrand. Lindebergs Bad"(MM N 1116) og Maleriet Melankoli (M 33, 1893)

Tettstedet Åsgårdstrand ved Oslofjorden ble verdenskjent etter at Munchs bildeserie Livsfrisen var vist frem ved flere internasjonale utstillinger. For en som er fortrolig med Munchs kunst, vil Åsgårdstrand og dets landskap i stor grad være preget av hans motiver og oppleves gjennom hans blikk. Flere postkort fra Åsgårdstrand, som befinner seg i Munchmuseets samling, viser tydelig at han var et estetisk forbilde for de omreisende postkortfotografene som på 1920-tallet fotograferte stedet. Postkortene er laget etter at Munch var blitt verdenskjent for sine bilder, og eksemplene viser hvordan Munchs motiver etter hvert ble integrert i den visuelle populærkulturen.

Munch brukte disse kortene aktivt i sin korrespondanse, og det kan virke som om det er en en egen form for visuell humor knyttet til dem. Prospektkort av denne typen var gjerne forbeholdt de som kjente Munchs kunst godt og som ville forstå og verdsette de visuelle referansene.

Et godt eksempel er et uavsendt postkort adressert til Curt Glaser. Fotografiet på prospektkortet viser oss Kjøsterudgården i Åsgårdstrand – et motiv Munch har avbildet i flere malerier. Man kan innvende at Kjøsterudgården var et naturlig motiv for enhver postkortfotograf som skulle gi et bilde av Åsgårdstrand, men sammenlikner man postkortet med Munchs maleri Rød villvin (1898–1900), blir likheten slående. Selve utsnittet er nesten identisk.

Nok et godt eksempel er et prospektkort Munch sendte sin søster Inger i 1926. Det er illustrert med et fotografi av en strand der en båt forlater en brygge. Her er det lett å se likheten med Melankoli (1893), selv om fotografiet på postkortet ikke avbilder samme strand som Munch har brukt som utgangspunkt for sitt bilde.