Munchmuseet, MM K 1540

MM K 1540, Munchmuseet. Datert 09.11.1917. Brev fra Emanuel Goldstein.