Kleis

Kunsthandel. København, Danmark (Vesterbrogade).

Personer tilknyttet institusjonen

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3476.    Brev. Ikke datert. « Jeg har i et tidligere brev foreslået Dem at arangere en udstilling af mine sidste 4 aars malerier – Da jeg endnu intet svar har erholdt skriver jeg igjen for det tilfælde at brevet ikke skulde være kommet frem – Udstillingen havde jeg tænkt mig til høsten og betingelserne som sidst»
Munchmuseet, MM N 3489.    Brevutkast. Datert 1893 . «Jeg har fået Deres to breve samt tilsendt 100 Kroner – det går jo ikke noe videre rart ser jeg – Hvormange kataloger sælger De?. – Billederne skal sendes tilbage til Tydskland – hvor de skal i April udstilles i Hamburg men kommer vel først e{n}t andetsted, jeg skal derom give dem nærmere beskjed – Billedet { … }No 5, «Nat». (En mand ved et vindue og måneskin) samt»
Munchmuseet, MM N 3490.    Brevutkast. Datert 1892 . «Er {d}Deres lokale åbent for mig i m tiden mellem Februar og April? {j}Jeg tænkte { … }da at kunne have mine billeder fri, og betingelserne skulde altså blive som aftalt: halvdelen af entreen efter at udgifter ved fragt og avertissementer er betalt Dog må disse udgifter ikke være over 250 kroner.»
Ukjent, PN 931.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Kleis til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4062.   Brev. Datert 28.01.1893 . «Jeg er her i Færd med at rømme Lokalet til at modtage Deres Billeder, men det kan maaske være vanskelig nok med at faa dem hertil, da al Skibsfart for det første er ophørt. Vi ville imidlertid haabe, at denne Frost snart skal faa en Ende; det har i de sidste Dage været lidt mildere Vejr.» 
Munchmuseet, MM K 4063.   Brev. Ikke datert. «Hr. Kunsthndlr V. Kleis og Hr. Kunstm. E. Munck» 

Kleis er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1540.   Brev fra Emanuel Goldstein.
«Jeg kommer lige hjem fra din Udstilling hos Kleis – Den er i alle Henseender vellykket! Publiken var meget interesseret. – Krigens Redsler forstummer for et øyeblik i ens Bevisthet‚ naar man færdes i dit Skønhedsrige med al dets Djævelskab. Tak for sidst.»
Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen.
«Vi har jo Besøg af Thaulows Billeder for Tiden, der sælges en Del, og af danske Udstillere har vi haft en Syndflod, men ikke noget, der bider sig fast; til Martsudstillingen hos Kleis kom- mer her Franskmænd, saa maaske man bringes til at sætte sig stille hen og lukke Øjne og Tanker op. Vi har for Tiden som Patient en norsk Dame, Enke efter Maleren Ulfsteen, hun er et umaadelig elskværdigt Menneske, desværre»
Munchmuseet, MM N 2196.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sten Drewsen. Ikke datert. Se s. 3
«Var det ikke bedst at jeg udstillede hos Kleis»
Munchmuseet, MM N 2553.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ich erlaube mich hierdurch Ihnen meine Gemäldesamlung zum Ausstellung in Ihre Lokale anzubieten – { … }Meine Ausstellungen haben uberall in Deutschland groszes Besuch gehabt (In Kopenhagen bei Kunsthandler Kleis bis 600 Per Menschen pr. Tag) Ich werde Ihnen fragen was Sie mir dafur bezahlen wollen – Die Gemalde werden in April bei Bock und Sohn in Hamburg ausgestellten»
Munchmuseet, MM N 2554.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
«Das Besuch meiner Ausstellungen war in bei Kunstsalon Kleis in Kopenhagen bis 600 Personen taglich, bei Lichtenberg in Breslau bis 500, bei Morawe in Dresden durchsnitlich 200 – 300 – täglich»
Munchmuseet, MM N 3041.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1892 . Se s. 2
«Sig mig om maleren Rode er i Kjøbenhavn og hans {A}adresse – {J … }Det var vel best at ha udstillingen hos Kleis – Spør kanske han – Jeg har»
Munchmuseet, MM N 3076.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kan Du forhøre Dig hos Kleis eller et annet sted – Kleis var vel best –»
Munchmuseet, MM N 3076.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kan Du forhøre Dig hos Kleis eller et annet sted – Kleis var vel best –»