Munchmuseet, MM K 1540

MM K 1540, Munchmuseet. Datert 09.11.1917. Brev fra Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren
    Edvard Munch
    »Ekely«
    Skøjen St.
    pr. Kristiania    Jeg har lige faaet
Glasers Munch.

 

      
    
Kristianiagade 4.
Kbh. d 9/11 17    Kære Munch!


    Jeg kommer lige hjem fra
din Udstilling hos Kleis – Den er i
alle Henseender vellykket! Publiken var meget
interesseret. – Krigens Redsler forstummer
for et øyeblik i ens Bevisthet‚ naar man
færdes i dit Skønhedsrige med al dets
Djævelskab. Tak for sidst.

    
    Din Ven
Goldstein

    En dansk Skønhed var med paa
Udstilling. Hun var dybt beundrende og hilser