Munchmuseet, MM K 2922

MM K 2922, Munchmuseet. Datert 23.03.1898. Brev fra Julius Meier-Graefe.